วอนรัฐบาลตั้งกองทุนเพื่อกลุ่มคนไร้บ้าน

วอนรัฐบาลตั้งกองทุนเพื่อกลุ่มคนไร้บ้าน

วอนรัฐบาลตั้งกองทุนเพื่อกลุ่มคนไร้บ้าน

รูปข่าว : วอนรัฐบาลตั้งกองทุนเพื่อกลุ่มคนไร้บ้าน

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Human of Street ครั้งที่ 2 สร้างการรับรู้และเปลี่ยนมุมมองความเข้าใจของชีวิตคนไร้บ้านให้กับสังคม ตั้งเป้าภายในปี 2563 คืนคนไร้บ้านสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมมือกับมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย มูลนิธิกระจกเงา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Human of Street Season 2 : Greeting for the Homeless เพื่อสร้างพื้นที่สื่อสารเปลี่ยนมุมมองความเข้าใจต่อประเด็นปัญหาของกลุ่มคนไร้บ้าน และผลักดันไปสู่การช่วยเหลือในเชิงระบบ

เสียงสะท้อนจากคนไร้บ้านผ่านเวทีเสวนา Greeting For The Homeless : เพื่อสิทธิ์ เพื่อชีวิต คนไร้บ้าน โดยนายสุทิน เอี่ยมอิน นายกสมาคมคนไร้บ้าน ระบุว่า คนไร้บ้านยังมีข้อจำกัดเรื่องสิทธิ์ต่างๆ จากรัฐบาล ไม่ว่าจะที่อยู่อาศัย หรือด้านสุขภาพและต้องการให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนเพื่อกลุ่มคนไร้บ้าน

ด้านภาคีเครือข่าย เห็นว่า การแก้ปัญหาของรัฐบาลยังมีหลักคิดที่สวนทางกับข้อเท็จจริง ขณะที่นโยบายของรัฐบาลไม่จูงใจมากพอที่จะให้กลุ่มคนไร้บ้านเข้าสู่ระบบโครงสร้างที่รัฐต้องการได้

ขณะที่ตัวแทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุว่า ขณะนี้ สปสช.อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มสิทธิ์ให้กับกลุ่มเปราะบางให้ได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาล ไม่ใช่เพียงกลุ่มคนไร้บ้านเท่านั้น แต่รวมไปถึงผู้ต้องขังด้วย

ข้อมูลจาก สสส. พบว่า ผลสำรวจคนไร้บ้านปี 2559 เกินกว่าครึ่งของการเข้าสู่สภาวะไร้บ้าน เป็นช่วงวัยกลางคน อายุระหว่าง 40-49 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมีปัญหาสุขภาพและไม่มีใครจ้างงาน นอกจากนี้ยังพบว่ากว่าร้อยละ 40 คนไร้บ้านมีอาชีพรับจ้างทั่วไป หากแต่เกินครึ่งรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในแต่ละวัน ทำให้ไม่สามารถตั้งหลักชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง

ขณะเดียวกันคนไร้บ้านร้อยละ 30 ไม่มีบัตรประชาชน หรือเอกสารยืนยันสิทธิ์ตัวตนทางทะเบียน ทำให้เมื่อเจ็บป่วยไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์การรักษาพยาบาลได้

 

กลับขึ้นด้านบน