ก.ท่องเที่ยวฯ เสนอมาตรการลดหย่อนภาษีเที่ยวไทยปี 61

ก.ท่องเที่ยวฯ เสนอมาตรการลดหย่อนภาษีเที่ยวไทยปี 61

ก.ท่องเที่ยวฯ เสนอมาตรการลดหย่อนภาษีเที่ยวไทยปี 61

รูปข่าว : ก.ท่องเที่ยวฯ เสนอมาตรการลดหย่อนภาษีเที่ยวไทยปี 61

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นด้วยกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศปี 2561 เนื่องจากปัจจุบันคนไทยยังเที่ยวภายในประเทศน้อย เฉลี่ยปีละ 1.5 ครั้ง พร้อมเสนอให้สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสถานที่ท่องเที่ยวเมืองรอง

แม้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะขยายตัว แต่ในส่วนของตลาดท่องเที่ยวในประเทศยังเติบโตไม่มากนัก โดยนายนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงต้องการให้มีมาตรการหักลดหย่อนภาษีการท่องเที่ยวในประเทศปี 2561 เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ เนื่องจากคนไทยยังเที่ยวไทยน้อย เฉลี่ยปีละ 1.5 ครั้ง และยังเสนอว่ามาตรการนี้อยากให้เน้นการท่องเที่ยวในหัวเมืองรอง เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน

 

ส่วนภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวคนไทยช่วง 9 เดือน ขยายตัวร้อยละ 6.32 มีคนไทยท่องเที่ยวในประเทศกว่า 109 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 6.95 แสนล้านบาท จึงมองว่าในปี 2560 คงไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวในประเทศแล้ว

ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ 35.4 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 2.7 ล้านล้านบาท เนื่องจากยอดจองห้องพัก 3 เดือนข้างหน้าเติบโตมากกว่าร้อยละ 28.91 และในช่วง 10 เดือนแรกปี 2560 มีจำนวนนักท่องเที่ยว 28.8 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 6.69 มีรายได้รวม 1.4 ล้านล้านบาท


มีรายงานข่าวว่า แนวทางการลดหย่อนภาษีด้านการท่องเที่ยวในปี 2561 กระทรวงการคลังเตรียมไว้ 2 แนวทางคือ ลดหย่อนภาษีการท่องเที่ยวเมืองรอง 30,000 บาทต่อคน และลดหย่อนช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ระยะสั้น 3 เดือน จำนวน 50,000 บาท คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1-2 เดือนนี้ เพื่อที่จะใช้มาตรการดังกล่าวภายในไตรมาสแรกปี 2561

กลับขึ้นด้านบน