“ซูจี” ตั้ง “สุรเกียรติ์” เป็นประธานแก้ไขปัญหาในรัฐยะไข่

“ซูจี” ตั้ง “สุรเกียรติ์” เป็นประธานแก้ไขปัญหาในรัฐยะไข่

“ซูจี” ตั้ง “สุรเกียรติ์” เป็นประธานแก้ไขปัญหาในรัฐยะไข่

รูปข่าว : “ซูจี” ตั้ง “สุรเกียรติ์” เป็นประธานแก้ไขปัญหาในรัฐยะไข่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เผย "อองซาน ซูจี" ตั้ง "สุรเกียรติ์ เสถียรไทย" เป็นประธานที่ปรึกษาร่วมแก้ไขปัญหาในรัฐยะไข่

นายดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยระหว่างเดินทางไปร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป (อาเซม) ครั้งที่ 13 ที่กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา ว่า ในที่ประชุมกลุ่มย่อยรัฐมนตรีเอเชีย-ยุโรป ร่วมกับนางอองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ และรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมา นางซูจี ได้แจ้งว่า ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ 5 ท่าน ร่วมด้วย หนึ่งในนั้นคือ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (เอพีอาร์ซี)

นางซูจี แจ้งว่า เชิญให้นายสุรเกียรติ์ เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาชุดดังกล่าว เพื่อพิจารณารายละเอียดข้อเสนอของนายโคฟี อันนัน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหารัฐยะไข่ โดยเหตุผลที่นางซูจีเลือกนายสุรเกียรติ์เพราะมีความรู้สึกที่ดีกับไทย

นายดอน กล่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้จะนำรายงานของนายอันนันไปพิจารณาโดยละเอียด เพื่อกลับมาให้ข้อเสนอแนะกับเมียนมาอีกครั้ง ว่าข้อเสนอใดที่เมียนมาควรหรือไม่ควรนำไปปฏิบัติอะไรควรทำก่อนหลังและจะมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร รวมถึงการให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมอื่นๆ

นางซูจี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การคัดเลือกนายสุรเกียรติ์มาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการที่ปรึกษาดังกล่าว ดูจากประสบการณ์ในการดูแลผู้พลัดถิ่นเมียนมา รวมถึงประสบการณ์ในการส่งกลับผู้พลัดถิ่น นอกจากนี้ไทยยังมีแรงงานเมียนมาจำนวนมากอยู่ในประเทศ ซึ่งช่วยให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับชาวเมียนมาด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน