"สมเกียรติ" ประเดิมนั่งเก้าอี้ ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

"สมเกียรติ" ประเดิมนั่งเก้าอี้ ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

"สมเกียรติ" ประเดิมนั่งเก้าอี้ ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

รูปข่าว : "สมเกียรติ" ประเดิมนั่งเก้าอี้ ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ราชกิจจานุเษกษา เผยแพร่คำสั่ง คสช.ตั้ง นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คนแรก ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี โดยแต่งตั้ง นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นอธิบดี

วันนี้ (22 พ.ย.2560) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 52/2560 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง โดยระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตลอดจนการปฏิรูป ระบบชลประทานของประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง และช่วยราชการในตำแหน่ง เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

ให้นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน และให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยให้เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ที่มีฐานะเป็นกรมในสำนักนายกรัฐมนตรี และอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้นายทองเปลว กองจันทร์ พ้นจากตำแหน่ง รองอธิบดีกรมชลประทาน และให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.เห็นชอบใช้มาตรา 44 ตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรี โดยที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช.มีมติ ให้โอนกรมทรัพยากรน้ำ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การทำงานแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ เป็นไปอย่างมีเอกภาพและรวดเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

"ประยุทธ์"คุมเองใช้ ม.44 ตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

มอบ "วิษณุ" ทำพิมพ์เขียว สนง.ทรัพยากรน้ำเสร็จทันธ.ค.นี้

“สุรศักดิ์” มั่นใจยก “กรมน้ำ” ขึ้นตรงนายกฯอำนาจเทียบสภาพัฒน์ด้านน้ำ

เตรียมถก "สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ"นัดแรก 15 ส.ค.นี้

กลับขึ้นด้านบน