นักท่องเที่ยวแห่ชมมหัศจรรย์ "เมืองน้ำแข็ง" ในจีน

นักท่องเที่ยวแห่ชมมหัศจรรย์ "เมืองน้ำแข็ง" ในจีน

นักท่องเที่ยวแห่ชมมหัศจรรย์ "เมืองน้ำแข็ง" ในจีน

รูปข่าว : นักท่องเที่ยวแห่ชมมหัศจรรย์ "เมืองน้ำแข็ง" ในจีน

มวลอากาศเย็น ที่แผ่ปกคลุมพื้นทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจราวกับดินแดนมหัศจรรย์เมืองน้ำแข็ง

ตำบลเหวินเฉวียน ในเขตปกครอง ซินเจียงอุยกูร์ ของประเทศจีน กลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์เมืองน้ำแข็งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยว หลังมวลอากาศเย็น ที่แผ่ปกคลุมจนเกิดทัศนียภาพน้ำแข็งที่สวยงาม

โดยเฉพาะต้นไม้ที่ถูกปกคลุมด้วยผลึกน้ำแข็งสีขาวกลายเป็นต้นไม้สีขาวละมุนที่ทอดยาวไปบนสองฝั่งถนน และริมฝั่งแม่น้่ำ และเมื่อดวงอาทิตย์ทอแสง หลังเคลื่อนม่านเมฆ ก็ยิ่งมีความงดงามมากขึ้น เมื่อแสงอาทิตย์กระทบผลึกน้ำแข็ง ก่อให้เกิดแสงระยิบระยับ แม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นสักเพียงใดแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลมาชมความงามของธรรมชาติที่หาดูได้ยาก

กลับขึ้นด้านบน