เพิกถอนที่ดิน 720 ไร่ออกโฉนดทับแก้มลิง จ.ชุมพร

เพิกถอนที่ดิน 720 ไร่ออกโฉนดทับแก้มลิง จ.ชุมพร

เพิกถอนที่ดิน 720 ไร่ออกโฉนดทับแก้มลิง จ.ชุมพร

รูปข่าว : เพิกถอนที่ดิน 720 ไร่ออกโฉนดทับแก้มลิง จ.ชุมพร

กรมที่ดิน มีมติเพิกถอนที่ดิน 27 แปลงเนื้อที่ 720 ไร่ออกโฉนดโดยมิชอบในพื้นที่สาธารณประโยชน์แก้มลิงหนองใหญ่ จังหวัดชุมพร

วันนี้ (1 ธ.ค.2560) นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า กรมที่ดิน มีคำสั่งลงวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา เพิกถอน น.ส.3 ก จำนวน 27 แปลง ในพื้นที่หนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองใหญ่ อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายแล้ว

กรณีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากกลุ่มปกป้องบ้านพ่อ ได้ร้องเรียนให้ตรวจ สอบและทวงคืนพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ “หนองใหญ่” ตามแนวพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร โดยขอให้ตรวจสอบ น.ส. 3 ก จำนวน 27 แปลงว่าออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจังหวัดชุมพรได้ตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพิจารณา น.ส. 3 ก ดังกล่าว โดยนำข้อมูลของ กอ.รมน.จังหวัดชุมพร และข้อมูลจากคณะทำงานของกรมที่ดิน ซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์หนองใหญ่แล้ว

ทำให้พบว่ามีการออก น.ส.3 ก จำนวน 27 แปลง โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในพื้นที่โดยการเดินสำรวจโดยไม่มีหลักฐาน จำนวน 25 แปลง และออกเฉพาะรายจาก ส.ค. 1 จำนวน 2 แปลง ระหว่างพ.ศ. 2520 – 2522 เนื้อที่รวม 720 ไร่เศษ

ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดชุมพร หรือ กบร.จังหวัดชุมพรได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีมติให้อ.เมืองชุมพร และเทศบาลตำบลบางลึก ยื่นคำขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงทุ่งหนองใหญ่ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร และส่งเรื่องให้กรมที่ดินเพิกถอน น.ส. 3 ก ทั้ง 27 แปลง ดังกล่าว

 

 

กลับขึ้นด้านบน