รมว.แรงงาน ตรวจศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว

รมว.แรงงาน ตรวจศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว

รมว.แรงงาน ตรวจศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว

รูปข่าว : รมว.แรงงาน ตรวจศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว

วันนี้ (3 ธ.ค.) รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติ ซึ่งพบว่ายังมีปัญหาเรื่องของระบบจึงกำชับเจ้าหน้าที่ลดขั้นตอน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง และแรงงานต่างด้าว

วันนี้ (3 ธ.ค.2560) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมา และศูนย์บริการเพื่อการทำงานของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตามความคืบหน้า และรับทราบปัญหา ซึ่งพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์สัญชาติได้แล้วกว่า 700,000 คน คงเหลืออีกประมาณ 500,000 - 600,000 คน และสั่งปรับระบบและขยายเวลา เพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวด้วยว่า จะเร่งรัดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา ยืนยันว่าแรงงานต่างด้าวทุกคน ต้องเข้าสู่ระบบ เพื่อลดปัญหานายหน้า และเกิดระบบคุ้มครองที่เป็นธรรม

จากข้อมูลกรมการจัดหางานเมื่อวันที่ 3 ต.ต.ที่ผ่านมา พบว่ายังมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ต้องเข้ารับการตรวจสัญชาติอีกกว่า 1,900,000 คน แยกเป็นกลุ่มประมง และแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 93,089 คน กลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบ คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง จำนวน 717,473 คน และกลุ่มบัตรสีชมพูที่ใบอนุญาตหมดอายุ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 1,178,678 คน

กลับขึ้นด้านบน