สหรัฐฯ สั่งกักสินค้าไทย 11 รายการตกมาตรฐาน-พบแบคทีเรีย

สหรัฐฯ สั่งกักสินค้าไทย 11 รายการตกมาตรฐาน-พบแบคทีเรีย

สหรัฐฯ สั่งกักสินค้าไทย 11 รายการตกมาตรฐาน-พบแบคทีเรีย

รูปข่าว : สหรัฐฯ สั่งกักสินค้าไทย 11 รายการตกมาตรฐาน-พบแบคทีเรีย

สหรัฐฯ สั่งกักสินค้าไทย 11 รายการ โดยอ้างเหตุว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน หลังตรวจสอบพบเชื้อแบคทีเรีย สารตะกั่ว รวมถึงปิดฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ FDA ได้ประกาศกักกันสินค้าจากประเทศต่างๆ จำนวน 14 รายการ ในจำนวนนี้มีคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับไทย จำนวน 11 รายการ หลังจากมีการตรวจสอบพบว่าสินค้าที่ส่งเข้ามายังสหรัฐฯ เป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เนื่องจากพบเชื้อแบคทีเรีย เชื้อซาโมเนลลา เชื้อติดต่อระบบทางเดินอาหาร มีสารตะกั่วตกค้างเกินกำหนด และปิดฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง เป็นต้น

สินค้า 11 รายการที่มีการตรวจสอบความผิดปกติ

1. ปลาเค็มแห้งแช่แข็ง ปลาเค็มผสมพริก สำหรับเป็นอาหารขบเคี้ยว จาก 12 โรงงาน โดยพบว่ามีการใช้เกลือที่ก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรีย คลอสติเดียม โบทูลีนัม (Clostridium Botulinum) ที่ทำให้ผู้บริโภคเป็นโรคโบทูลิซึม
2. อาหารทะเล อาทิ ปลาเค็ม ปลาช่อน กุ้งแห้ง ปลาหมึก ปู หอยทาก ล็อบสเตอร์ หอย เนื้อหอยสังข์ จาก 42 โรงงาน พบเชื้อซาโมเนลลา (Salmonella)
3. สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม จาก 104 โรงงาน พบใช้สีที่ไม่ได้มีการแจ้งไว้กับองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ
4. ภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มทำด้วยเซรามิก มี 1 โรงงาน พบมีสารตะกั่วตกค้างเกินกำหนด
5. ยาจาก 2 โรงงาน พบโรงงานไม่ผลิตตามระบบ GMPs หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
6. ถุงมือสำหรับแพทย์ จาก 11 โรงงาน ผิดมาตรฐาน
7. สินค้าเกษตรยังไม่ได้แปรรูป
8. สินค้าอาหาร เช่น ลำไยแห้ง ทุเรียนสดแช่แข็ง มังคุด องุ่น มะม่วง ลิ้นจี่ ปลาแช่เยือกแข็ง ผักกาดดอง จาก 26 โรงงาน พบยาฆ่าแมลงตกค้าง
9. สินค้าอาหาร เช่น พริกป่น น้ำพริกแกง มะขามเปียก ขมิ้น จาก 29 โรงงาน พบเชื้อซาโมเนลลา
10. สินค้ายา ที่โรงงานผลิตไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ FDA เข้าตรวจโรงงาน มี 1 โรงงาน
11. อาหารหลายรายการ จาก 4 โรงงาน พบมีการปิดฉลากไม่ถูกต้อง

 

กลับขึ้นด้านบน