กสร.สั่งจับตาข้อพิพาทแรงงาน “ขอเพิ่มโบนัส-ขึ้นเงินเดือน”

กสร.สั่งจับตาข้อพิพาทแรงงาน “ขอเพิ่มโบนัส-ขึ้นเงินเดือน”

กสร.สั่งจับตาข้อพิพาทแรงงาน “ขอเพิ่มโบนัส-ขึ้นเงินเดือน”

รูปข่าว : กสร.สั่งจับตาข้อพิพาทแรงงาน “ขอเพิ่มโบนัส-ขึ้นเงินเดือน”

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สั่งจับตาข้อพิพาทแรงงานเรื่องขอขึ้นเงินเดือน เงินโบนัส สวัสดิการในช่วงสิ้นปี เน้นเฝ้าระวังกิจ การและพื้นที่กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกทม. สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา

วันนี้(6 ธ.ค.2560) นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือ กสร.กล่าวว่า ในช่วงปลายปีของทุกปี มักจะมีข้อเรียกร้องขอขึ้นเงินเดือน เงินโบนัสและสวัสดิการต่างๆ ซึ่งหากไม่เป็นที่พอใจต่อทั้งสองฝ่ายก็อาจก่อให้เกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานได้ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จับตาเฝ้าระวังปัญหาข้อพิพาทแรงงานดังกล่าว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบกิจการประเภทผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์ประกอบยานยนต์ และเครื่อง ยนต์ นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากพบข้อพิพาทแรงงานมากที่สุดในปีที่ผ่านมา หากพบว่ามีสัญญาณ ที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทแรงงานจะเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำความเข้าใจ และช่วยไกล่เกลี่ยให้ได้ข้อยุติในพื้นที่โดยเร็วที่สุด

นายอนันต์ชัย กล่าวว่า ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาข้อพิพาทแรงงาน จึงฝากเตือนไปยังนายจ้าง ลูก จ้างให้ยึดหลักแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเจรจากันด้วยเหตุผล นายจ้างควรชี้แจงข้อเท็จจริงถึง ผลประกอบกิจการในปีนั้น ๆ เพื่อทำความเข้าใจกับลูกจ้างอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดหลักสุจริตใจ และขอให้ ทั้งสองฝ่ายต้องคำนึงถึงสิทธิ หน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วย

กลับขึ้นด้านบน