รพ.ท่าศาลา ยังเปิดปกติหลังน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร

รพ.ท่าศาลา ยังเปิดปกติหลังน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร

รพ.ท่าศาลา ยังเปิดปกติหลังน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร

รูปข่าว : รพ.ท่าศาลา ยังเปิดปกติหลังน้ำท่วมสูงเกือบ 1 เมตร

น้ำท่วมโรงพยาบาลท่าศาลา บางจุดสูงเกือบ 1 เมตร เจ้าหน้าที่ต้องเร่งขนย้ายผู้ป่วย-เครืองมือแพทย์ ขึ้นไปบนชั้น 2 ของอาคาร ขณะที่โรงพยาบาทยังคงเปิดให้บริการปกติ พร้อมเตรียมแผนรับสถานการณ์กรณีฉุกเฉิน

วันนี้ (6 ธ.ค.2560) สถานการณ์น้ำท่วมใน จ.นครศรีธรรมราช ขยายวงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ท่าศาลา ระดับน้ำบางจุดท่วมสูงถึง 1 เมตร และยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด โดยที่โรงพยาบาลท่าศาลา น้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบ ห้องจ่ายยา และห้องรับผู้ป่วยนอก ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 30 เซนติเมตร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ต้องเร่งขนย้ายเครื่องมือแพทย์ ยารักษาโรค และย้ายรับผู้ป่วยขึ้นไปอยู่บริเวณบนชั้น 2 ของอาคาร ขณะที่โรงพยาบาลยังคงเปิดบริการประชาชนตามปกติ แม้จะมีน้ำท่วมบริเวณชั้น 1 ของอาคาร บริเวณห้องเวชปฏิบัติครอบครัว ห้องฝากครรภ์ และคลีนิคโรคเรื้อรัง

ภกญ.นุชนาฎ ตัสโส หัวหน้าฝ่ายเภสัชกร รพ.ท่าศาลา กล่าวว่า ขณะนี้ยังสามารถรับมือสถานการณ์ได้อีกอย่างน้อย 2 วัน หากไม่มีมวลน้ำหรือฝนตกลงมาเพิ่ม อย่างไรตามหากคืนนี้เกิดภาวะฉุกเฉินโรงพยาบาลได้เตรียมแผนสำรองไว้คือการขนย้ายผู้ป่วยทั้งหมดซึ่งตอนนีมีอยู่ทั้งหมด 150 คน กระจายไปรักษายัง 2 โรงพยาบาลใกล้เคียง คือ เช่น โรงพยาบาลมหาราช และโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน