กรมสรรพากร เตรียมให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีลูกคนที่ 2

กรมสรรพากร เตรียมให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีลูกคนที่ 2

กรมสรรพากร เตรียมให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีลูกคนที่ 2

รูปข่าว : กรมสรรพากร เตรียมให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีลูกคนที่ 2

กรมสรรพากรเตรียมแก้ไขกฎหมาย เพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกคนที่ 2 คนละ 120,000 บาท หวังจูงใจให้ประชาชนมีลูกมากขึ้น คาดจะบังคับใช้ในปีภาษี 2561

วันนี้ (7 ธ.ค.2560) นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรเตรียมพิจารณาร่างแก้ไขประมวลรัษฎากร เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้มีบุตรมากกว่า 1 คน โดยหากมีบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป สามารถหักลดหย่อนภาษีได้คนละ 120,000 บาท แบ่งเป็นลดหย่อนค่าใช้จ่ายลูกคนที่ 2 จำนวน 60,000 บาทต่อปี และลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการฝากท้องโรงพยาบาลอีก 60,000 บาท ต่อคนต่อปี คาดว่าจะเริ่มใช้ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป หรือในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี เดือนมกราคม-มีนาคม 2562

นายประสงค์กล่าวอีกว่า กรมสรรพากรตระหนักถึงปัญหาการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ แต่การใช้มาตรการภาษีสนับสนุนให้มีลูกมากขึ้นเพียงอย่างเดียวอาจขาดประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีมาตรการอื่นๆ รองรับ เช่น มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ผลิตแรงงานคุณภาพ อาจต้องปรับปรุงหลักสูตร และสร้างทักษะแรงงานให้พร้อมรับมือปัญหาที่เกิดขึ้น

ปัจจุบัน กรมสรรพากรให้สิทธิ์ค่าลดหย่อนค่าใช้จ่ายบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรตามสายเลือดได้ 30,000 บาทต่อคนต่อปี โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร ซึ่งทั้งสามีและภรรยาสามารถใช้สิทธิ์นี้คนละ 30,000 บาท

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน