แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน "ดอนเมือง-นครศรีฯ" ถึงวันพรุ่งนี้

แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน "ดอนเมือง-นครศรีฯ" ถึงวันพรุ่งนี้

แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน "ดอนเมือง-นครศรีฯ" ถึงวันพรุ่งนี้

รูปข่าว : แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน "ดอนเมือง-นครศรีฯ" ถึงวันพรุ่งนี้

ท่าอากาศยานดอนเมือง แจ้งการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินไปท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช หลังได้รับผลกระทบน้ำท่วมและประกาศปิดสนามบินวันที่ 7-8 ธ.ค.นี้

วันนี้ (7 ธ.ค.2560) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ขอแจ้งการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินต่างๆ เนื่องจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเกิดน้ำท่วม และได้ประกาศปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.2560 เวลา 01.50 น. ถึงวันที่ 8 ธ.ค.2560 เวลา 24.00 น. โดยมีการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินต่างๆ ดังนี้

1. สายการบินนกแอร์ ยกเลิกเที่ยวบินไป จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ หากทางสายการบินสามารถประสานขอลงสนามบินใกล้เคียงได้ จะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบภายหลัง สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์เดินทาง สามารถติดต่อสายการบินเพื่อขอเปลี่ยนบัตรโดยสารได้

2. สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ยกเลิกเที่ยวบินไป จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินเพื่อขอเปลี่ยนบัตรโดยสารได้ภายใน 30 วัน หรือหากผู้โดยสารมีความประสงค์จะเปลี่ยนเส้นทางไปจังหวัดอื่นในภาคใต้ สามารถเดินทางได้ภายใน 2 วัน โดยไม่คิดค่าบริการ

3. สายการบินไทยแอร์เอเชีย ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไปกลับดอนเมือง - นครศรีธรรมราช โดยทางสายการบินได้มีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้โดยสาร ซึ่งผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินเพื่อขอเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเปลี่ยนเส้นทางบินไปลงสนามบินอื่นได้ภายใน 14 วัน โดยไม่คิดค่าบริการ หรือขอคืนเป็นเครดิต ซึ่งสามารถเก็บไว้ใช้เดินทางได้ครั้งหน้าภายใน 90 วัน

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานดอนเมือง โทรศัพท์ 0 2535 1192

กลับขึ้นด้านบน