ปรากฎการณ์ "ตูน" ภาพสะท้อนระบบสาธารณสุขไทยมีปัญหา

ปรากฎการณ์ "ตูน" ภาพสะท้อนระบบสาธารณสุขไทยมีปัญหา

ปรากฎการณ์ "ตูน" ภาพสะท้อนระบบสาธารณสุขไทยมีปัญหา

รูปข่าว : ปรากฎการณ์ "ตูน" ภาพสะท้อนระบบสาธารณสุขไทยมีปัญหา

นักวิชาการ ชี้ การวิ่งระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วย 11 โรงพยาบาลของ "ตูน บอดี้สแลม" สะท้อนปัญหาระบบสาธารณสุขของไทย แนะภาครัฐควรใช้โอกาสนี้ทบทวน และปรับเปลี่ยนแนวคิดต่อระบบใหม่

วันนี้ (7 ธ.ค.2560) รองศาสตราจารย์ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในเวทีเสวนา "ปรากฎการณ์ตูน ภาพสะท้อนระบบสาธารณสุขไทย" ว่า การวิ่งระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ทำให้คนในสังคมรับรู้ปัญหาขาดแคลนทรัพยากรในระบบสาธารณสุข และเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ในช่วงที่ระบบประกันสุขภาพของไทยยังไม่มีระบบร่วมจ่ายที่ให้ผลยั่งยืน

สอดคล้องกับอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ ที่เห็นว่าเงินบริจาคทำได้ เพียงต่อลมหายใจคนไข้ แต่ไม่ได้แก้ระบบการจัดสรรงบประมาณภาครัฐในภาพรวม

ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ สะท้อนว่าการวิ่งของตูน แสดงถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบสาธารณสุขของประชาชน ซึ่งภาครัฐควรใช้โอกาสนี้ทบทวนบทบาทและปรับเปลี่ยนนโยบายที่เอื้อต่อการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความสมดุลกับความต้องการของประชาชน

 

กลับขึ้นด้านบน