เตรียมล่า 1 หมื่นรายชื่อร่าง "กฎหมายสวล."ฉบับประชาชน

เตรียมล่า 1 หมื่นรายชื่อร่าง "กฎหมายสวล."ฉบับประชาชน

เตรียมล่า 1 หมื่นรายชื่อร่าง "กฎหมายสวล."ฉบับประชาชน

รูปข่าว : เตรียมล่า 1 หมื่นรายชื่อร่าง "กฎหมายสวล."ฉบับประชาชน

รัฐบาล รับปากจะนำข้อเสนอกรณีข้อกังวลของเครือข่ายประชาชนฯ ต่อกรณีการแก้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ไปชี้แจงในชั้นคณะกรรมาธิ การ เพราะสนช. ยังมีเวลาในการพิจารณาภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน ขณะที่ชาวบ้านยุติการชุมนุม พร้อมเตรียมล่ารายชื่อยกร่างฉบับประชาชนภายใน 1 เดือน

วานนี้( 7 ธ.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังกลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เรียกร้องให้ถอนร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญ ญัติแห่งชาติหรือ สนช.จะยอมยุติการเคลื่อนไหว หลังหารือร่วมกับ พล.อ.จิระศักดิ์ ชมประสพ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ซึ่งรับปาก จะนำข้อเสนอและความห่วงใยทั้งหมดไปชี้แจงในชั้นคณะกรรมาธิการ เนืองจากสนช. ยังมีเวลาในการพิจารณาอีกไม่เกิน 60 วัน

แต่นายประสิทธิชัย หนูนวล ผู้ประสานงานเครือข่าย ยืนยันว่า ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. ยังคงเป็นร่างที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน

นอกจากนี้ยังยืนยัน ที่จะขอให้มีหลักประกันของการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม EIA และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA ตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเนื้อหาในร่างกฎหมายฉบับนี้ เปิดช่องให้ยกเว้นการจัดทำEIA ซึ่งผิดหลักธรรมาภิบาล เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีทั้งกลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ กลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา รวมถึงกลุ่มคัดค้านเหมืองแร่ ก็ยอมที่จะยุติการรวมตัวกัน  

ด้านนายเลิศศักดิ์ ดำรงศักดิ์ เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระบุถึงกรณีที่รัฐบาล จะนำความคิดเห็น และข้อเสนอทั้งหมด ไปประกอบการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการของ สนช. เครือข่ายที่ร่วมกันเคลื่อนไหวครั้งนี้มองว่า ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา และเมื่อรัฐบาลยังยืนยันจะเดินหน้ากฎหมายฉบับนี้ต่อไป ก็จะกลับไปรวบรวมรายชื่อประชาชน 10,000 รายชื่อ เพื่อเสนอร่างกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฉบับประชาชน ต่อ สนช. และจะกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวเรื่องนี้อีกครั้งในอีก 1 เดือนข้างหน้า

นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่า วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จะมีการแถลงข่าวถึงท่าทีที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลาด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน