DSI แจง "ครูจอมทรัพย์" ไม่ใช่คดีพิเศษ รองปลัดฯ ยธ.ขอตัว จนท.ช่วยงาน

DSI แจง "ครูจอมทรัพย์" ไม่ใช่คดีพิเศษ รองปลัดฯ ยธ.ขอตัว จนท.ช่วยงาน

DSI แจง "ครูจอมทรัพย์" ไม่ใช่คดีพิเศษ รองปลัดฯ ยธ.ขอตัว จนท.ช่วยงาน

รูปข่าว : DSI แจง "ครูจอมทรัพย์" ไม่ใช่คดีพิเศษ รองปลัดฯ ยธ.ขอตัว จนท.ช่วยงาน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ชี้แจงคดีครูจอมทรัพย์ ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ แต่กระทรวงยุติธรรมขอเจ้าหน้าที่ช่วยงาน หลังมีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจมีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณี พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2560 ว่า เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่เกี่ยวข้องในการรื้อฟื้นคดี
นางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร บางคนอาจมีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เนื่องจากมีรายงานวิเคราะห์การจับเท็จของดีเอสไอ ที่มีการจับเท็จและวิเคราะห์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขอรื้อฟื้นคดี
นางจอมทรัพย์ พบว่า มีการว่าจ้างให้การอันเป็นเท็จ เพื่อช่วยเหลือนางจอมทรัพย์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ยังมีความพยายามผลักดันเพื่อรื้อฟื้นคดีนางจอมทรัพย์ต่อไปนั้น ดีเอสไอขอชี้แจงดังนี้

1.กรณีการช่วยเหลือนางจอมทรัพย์ ในการรื้อฟื้นคดีเป็นการดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม มีรองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ที่ผ่านมามีการร้องขอให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษบางคนไปช่วยปฏิบัติงานที่ศูนย์ดังกล่าว โดยอยู่ในบังคับบัญชาของรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามที่เคยชี้แจงไปแล้ว

2.กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ขอนำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขอรื้อฟื้นคดีนางจอมทรัพย์ เข้าเครื่องจับเท็จของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อวิเคราะห์คำให้การในเบื้องต้น โดยดำเนินการช่วงวันที่ 1-3 ก.พ.2560 และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีหนังสือส่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าวให้กระทรวงยุติธรรมทราบเมื่อวันที่ 14 ก.พ.2560 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว เป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมที่จะพิจารณา เนื่องจากมิใช่คดีพิเศษที่จะอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

3.ในส่วนการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการรื้อฟื้นคดีนางจอมทรัพย์นั้น กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว ขอให้รอผลการพิจารณาของกระทรวงเพื่อให้เกิดความชัดเจน

4.เพื่อให้ความจริงปรากฏ กรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมสนับสนุนการดำเนินการทั้งในส่วนกระทรวงยุติธรรมและตำรวจให้เป็นไปตามกฎหมาย

กลับขึ้นด้านบน