พรุ่งนี้ "นายกรัฐมนตรี ” ลงพื้นที่ จ.กาฬสินธ์ุ เยียวยาหลังน้ำลด

พรุ่งนี้ "นายกรัฐมนตรี ” ลงพื้นที่ จ.กาฬสินธ์ุ เยียวยาหลังน้ำลด

พรุ่งนี้ "นายกรัฐมนตรี ” ลงพื้นที่ จ.กาฬสินธ์ุ เยียวยาหลังน้ำลด

รูปข่าว : พรุ่งนี้ "นายกรัฐมนตรี ” ลงพื้นที่ จ.กาฬสินธ์ุ เยียวยาหลังน้ำลด

วันพรุ่งนี้ (13 ธ.ค.) นายกรัฐมนตรี เตรียมจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งแต่เช้า เพื่อเยี่ยมเยือนประชาชนพร้อมประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนากับหน่วยงานในพื้นที่ ขณะที่ภาพรวมระดับน้ำในหลายพื้นที่ ทางภาคใต้จะเริ่มลดลงบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีสถานการณ์ใน 6 จังหวัด

วันนี้ (12 ธ.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ (13 ธ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนพบปะประชาชนที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอน เมือง กรุงเทพฯ ในเวลา 07.00 น.

โดยนายกรัฐมนตรี มีกำหนดเยี่ยมเยือนพบปะประชาชนพร้อมมอบเครื่องจักรกลการเกษตร และโค-กระ บือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ให้แก่ผู้แทนเกษตรกรที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติฯ

จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อนไปเป็นประธานการประชุมสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคเขาวง ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีกำหนดเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 19.00 น.

จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน เมื่อช่วงปลายเดือนก.ค.นี้ ซึ่งมีรายงานว่า อาจมีผู้เข้าร้องเรียนความไม่ชอบมาพากลโครงการ 9101 แจกพันธุ์ปลาและอาหาร เพื่อฟื้นฟูอาชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ปภ.สรุปภาคใต้เหลือ 6 จังหวัดน้ำท่วม


ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.- 11 ธ.ค.นี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่ายังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 6 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี สงขลา พัทลุง ตรังนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 37 อำเภอ 242 ตำบลกระทบประชาชนร่วม 5 แสนคน
ประกอบด้วยลุ่มน้ำปัตตานี 1 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองจิก และอำเภอเมืองปัตตานี ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 2 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอนางกล่ำ และอำเภอระโนด พัทลุง เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอควนขนุน อำเภอปากพะยูนอำเภอเขาชัยสน และอำเภอบางแก้ว


ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 1 จังหวัด ได้แก่ ตรัง ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง และอำเภอกันตัง ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 17 อำเภอ ได้แก่ อำเภอชะอวด อำเภอบางขัน อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอทุ่งสง อำเภอปากพนังอำเภอสิชล อำเภอฉวาง อำเภอนบพิตำ อำเภอหัวไทร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอพรหมคีรี อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอช้างกลาง อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอท่าศาลา และอำเภอถ้ำพรรณรา

ลุ่มน้ำตาปี 1 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระแสงอำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาเดิม และอำเภอพุนพิน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป

 

 

กลับขึ้นด้านบน