แย้มเปลี่ยนชื่อ "สวนสัตว์ดุสิต" - ตั้ง "หมอปานเทพ" ศึกษาพท.ใหม่

แย้มเปลี่ยนชื่อ "สวนสัตว์ดุสิต" - ตั้ง "หมอปานเทพ" ศึกษาพท.ใหม่

แย้มเปลี่ยนชื่อ "สวนสัตว์ดุสิต" - ตั้ง "หมอปานเทพ" ศึกษาพท.ใหม่

รูปข่าว : แย้มเปลี่ยนชื่อ "สวนสัตว์ดุสิต" - ตั้ง "หมอปานเทพ" ศึกษาพท.ใหม่

บอร์ดองค์การสวนสัตว์ มีมติตั้ง 2 คณะทำงานจัดสร้าง และย้ายสวนสัตว์ใหม่ มี "หมอปานเทพ-ผศ.ปัณรส"มาช่วย เตรียมลงพื้นที่สำรวจและทำแผนเพื่อนำเข้าที่ประชุมรอบ 2 วันที่ 9 ม.ค.2561 แย้มอาจเปลี่ยนชื่อใหม่ เพราะไม่ได้ตั้งในเขตดุสิต

วันนี้ (12 ธ.ค.2560) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ หรือบอร์ดสวนสัตว์นานเกือบ 4 ชั่วโมงเพื่อพิจารณากรณีการย้ายสวนสัตว์ดุสิต หรือเขาดินวนา ไปอยู่แห่งใหม่ที่ จ.ปทุมธานี 

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสวนสัตว์องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ต่อประชาชนชาวไทยและชาวสวนสัตว์ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้พระราชทานโฉนดที่ดินคลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เนื้อที่จำนวน 300 ไร่ ซึ่งใหญ่กว่าที่เดิมถึง 3 เท่า ให้องค์การสวนสัตว์ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และสถานที่ทำงานขององค์การสวนสัตว์

ล่าสุดที่ประชุมบอร์ดองค์การสวนสัตว์ มีมติแต่งตั้งคณะทำงานขึ้น 2 ชุด ชุดแรก คือพิจารณาการจัดสร้างสวนสัตว์ใหม่ โดยมีรศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งต้องลงสำรวจพื้นที่เพื่อวางโครงการสร้างและออกแบบให้ชัดเจน เพราะเป็นพื้นที่รกร้าง ส่วนชุดที่ 2 พิจารณาการย้ายสวนดุสิตและสำนักงานองค์การสวนสัตว์ มีผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา เป็นประธานคณะทำงาน

เบื้องต้นคณะทำงานทั้ง 2 ชุดต้องพิจารณากรอบระยะเวลาในการดำเนินงานร่วมกัน และต้องมีการประชุมร่วมกัน รวมถึงลงพื้นที่สำรวจที่ดินอีกหลายครั้ง ซึ่งการดำเนินงานจะต้องคำนึงถึงการความสำคัญในด้านต่างๆ ทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สวนสัตว์แห่งใหม่ การจัด Landscape ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตสัตว์ให้ใกล้เคียงธรรมชาติตามหลักมาตรฐานสากล ส่วนงบประมาณต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะใช้งบประมาณของรัฐในส่วนไหนมาดำเนินการ ทั้งนี้คาดว่าภายในปี 2561 จะมีความชัดเจนมากขึ้น และองค์การสวนสัตว์จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ

นายเบญจพล ตอบคำถามสื่อที่ถามว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อสวนสัตว์หรือไม่ โดยระบุว่าคณะกรรมการจะต้องมีการพิจารณาอีกครั้ง

แต่เบื้องต้นคิดว่าสวนสัตว์ย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตดุสิตชื่อก็อาจจะไม่ใช้ชื่อเดิม และไม่อยากให้กังวลเรื่องการย้ายสัตว์ เพราะปกติก็มีการย้ายและดูแลสัตว์อยู่แล้ว ทั้งนี้สวนสัตว์ ดุสิต ยังเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ปกติ ณ ตอนนี้ยังมีสัตว์ครบทุกตัวโดยคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์จะมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าอีกทีในวันที่ 9 ม.ค.2561

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่จะใช้เวลา 2-3 ปี และขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ก่อสร้างด้วย แต่การได้รับพระราชทานที่ดินดังกล่าว ถือเป็นโอกาสที่ดีของสวนสัตว์ดุสิตที่จะได้พัฒนาสวนสัตว์แห่งใหม่ให้มีความทันสมัย และมีความพร้อมที่จะให้บริการนักท่องเที่ยว เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนธรรมชาติ ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับเด็กและนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม

สวนสัตว์ดุสิต หรือ เขาดินวนา เป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย อยู่ใกล้กับสนามเสือป่าและพระที่นั่งอนันตสมาคม เดิมเป็นพระราชอุทยาน ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในขั้นต้นพระองค์ให้สร้างขึ้นสำหรับ เป็นที่ประพาส ทรงพระเกษมสำราญส่วนพระองค์ และข้าราชบริพารฝ่ายใน และเป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิต

จนต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิต มาจัดตั้งเป็นสวนสัตว์และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เพิ่มเติมจากสวนลุมพินี และเปิดให้ประชาชนเข้าชมวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2481 ปัจจุบันอายุ 79 ปี ปัจจุบันมีสัตว์ป่าในการดูแลจำนวน กว่า 1,300 ตัว แบ่งเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวน 331 ตัว สัตว์เลื้อยคลานจำนวน 170 ตัว สัตว์ปีก  842 ตัว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

นัดถกแผน "ย้าย" สวนสัตว์ดุสิตแห่งใหม่ 12 ธ.ค.นี้

คลิปน่ารัก "แม่มะลิ" ฮิปโป อายุยืน 51 ปีคู่เขาดินวนา

 

กลับขึ้นด้านบน