เสนอปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม “คดีเลิกจ้าง” เหตุลูกจ้างเข้าไม่ถึง

เสนอปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม “คดีเลิกจ้าง” เหตุลูกจ้างเข้าไม่ถึง

เสนอปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม “คดีเลิกจ้าง” เหตุลูกจ้างเข้าไม่ถึง

รูปข่าว : เสนอปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม “คดีเลิกจ้าง” เหตุลูกจ้างเข้าไม่ถึง

วันนี้ (12 ธ.ค.2560) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย นำเสนอสถานการณ์การเลิกจ้างแรงงานตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ในการแถลงผลงานฝ่ายกฎหมาย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยกับการช่วยเหลือคนงานให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม หลังพบว่ามีแรงงานจำนวนมาก ไม่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองตามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยยกตัวอย่างการฟ้องร้องคดีความที่ถูกนายจ้างบริษัทเอกชนเลิกจ้าง ซึ่งยุติลงในกระบวนการยุติธรรมเพียงชั้นไกล่เกลี่ย รับเงินชดเชยในหลักแสนบาท แต่ไม่ได้กลับเข้าทำงานอย่างที่หวัง เพื่อให้เห็นการเลิกจ้างคนงานที่ไม่เป็นธรรม และสะท้อนปัญหาจากกระบวนการยุติธรรมในคดีแรงงาน ที่ลูกจ้างเข้าไม่ถึงการคุ้มครองสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไว้

 

 

ซึ่งตั้งแต่ ปี 2558-2560 ฝ่ายกฎหมายของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้ช่วยเหลือดำเนินคดีความทางกฎหมายให้แรงงาน 647 คน รวม 70 กรณี โดยเป็นกรณีเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยสูงสุด 40 กรณี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ยังเสนอให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 10 ประการ โดยเฉพาะระบบไต่สวนของศาลแรงงาน ที่ผู้พิพากษาควรมีความเชี่ยวชาญเรื่องแรงงานเพื่อไม่ให้แรงงานเสียสิทธิ รวมทั้งเลี่ยงการใช้วิธีไกล่เกลี่ย มากกว่าสืบคดีพิจารณาในชั้นศาล ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อลูกจ้าง

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน