ธุรกิจเด่นปี 2561 "เทคโนโลยีการสื่อสาร-การแพทย์-อีคอมเมิร์ซ" มาแรง

ธุรกิจเด่นปี 2561 "เทคโนโลยีการสื่อสาร-การแพทย์-อีคอมเมิร์ซ" มาแรง

ธุรกิจเด่นปี 2561 "เทคโนโลยีการสื่อสาร-การแพทย์-อีคอมเมิร์ซ" มาแรง

รูปข่าว : ธุรกิจเด่นปี 2561 "เทคโนโลยีการสื่อสาร-การแพทย์-อีคอมเมิร์ซ" มาแรง

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจ 10 อันดับ ธุรกิจดาวเด่นปี 2561 จากการสำรวจผู้ประกอบการ ทั้งการพิจารณาจากยอดขาย ต้นทุน ส่วนต่างของยอดขายต่อต้นทุน ผลกระทบปัจจัยเสี่ยงและการแข่งขัน

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจ 10 อันดับ ธุรกิจดาวเด่นปี 2561 จากการสำรวจผู้ประกอบการ ทั้งการพิจารณาจากยอดขาย ต้นทุน ส่วนต่างของยอดขายต่อต้นทุน ผลกระทบปัจจัยเสี่ยงและการแข่งขัน

 

 

จากการสำรวจพบว่าธุรกิจที่มาแรงในปีหน้า คือ ธุรกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารการให้บริการโครงข่าย เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อินเทอร์เน็ตตำบลและสังคมไทยที่ก้าวสู่สังคมเมืองมากขึ้น ,ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม ,ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ,ธุรกิจด้านปิโตรเคมีและพลาสติก,ธุรกิจบริการด้านการการเงิน เป็นต้น

 

 

ส่วนธุรกิจดาวร่วงในปีหน้า ได้แก่ ธุรกิจหัตถกรรม,ธุรกิจด้านการผลิตเหมืองแร่,สิ่งพิมพ์นิตยสารและวารสาร ธุรกิจเช่าหนังสือ,ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องเล่น,ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายแผ่น CD DVD, ธุรกิจเคเบิลทีวี,ธุรกิจสินค้าเกษตร ยาง ปาล์ม ข้าว

สำหรับการนำเสนอผลการวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการเตรียมรับมือและประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจในปีหน้า ปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนในการทำธุรกิจคือ ภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายดี การลงทุนภาครัฐและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยที่บั่นทอน คือ นโยบายเศรษฐกิจสหรัฐสร้างความไม่แน่นอนให้กับเศรษฐกิจโลก สถานการณ์ความขัดแย้งการก่อการร้ายระหว่างประเทศ

 

กลับขึ้นด้านบน