"เจ้าพระยา" วิกฤต! ระบายน้ำทุ่ง ออกซิเจนต่ำ-ปลาลอยตัว

"เจ้าพระยา" วิกฤต! ระบายน้ำทุ่ง ออกซิเจนต่ำ-ปลาลอยตัว

"เจ้าพระยา" วิกฤต! ระบายน้ำทุ่ง ออกซิเจนต่ำ-ปลาลอยตัว

รูปข่าว : "เจ้าพระยา" วิกฤต! ระบายน้ำทุ่ง ออกซิเจนต่ำ-ปลาลอยตัว

คพ.เตือนการระบายน้ำ 12 ทุ่งออกพื้นที่เก็บกักน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก 128 ล้าน ลบ.ม. ลงลุ่มน้ำเจ้าพระยา หลังพบว่าคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงอ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เริ่มมีค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่าปกติ จนส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ประสานกรมชลฯ ระบายน้ำลงมาเจือจาง

วันนี้ (13 ธ.ค.2560) นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ หรือ คพ.กล่าวว่า คพ.ได้ติด ตามการระบายน้ำออกจากทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งใช้เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ทั้ง 13 ทุ่ง โดยเริ่มจากทุ่งบางระกำ จ.พิษณุโลก เป็นทุ่งแรก และหยุดการระบายน้ำออกจากทุ่งแล้ว ในส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอีก 12 ทุ่ง ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ใต้จ.นครสวรรค์ลงมา ได้แก่ ทุ่งเชียงราก จ.สิงห์บุรี ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ทุ่งท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งบางกุ้ง ทุ่งป่าโมก จ.อ่างทอง ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งพระยาบรรลือ ทุ่งโพธิ์พระยา ทุ่งบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา และทุ่งรังสิตใต้ จ.ปทุม ธานี ปัจจุบันมีระบายน้ำออกจากทุ่งไปแล้วรวม 1,266 ล้านลูกบาศก์เมตร คงเหลือปริมาณน้ำในทุ่งที่จะต้องระบายรวมกันออกอีกประมาณ 128 ล้านลบ.ม.

ขณะนี้ ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก และทุ่งบางกุ่ม ได้หยุดการระบายน้ำออกจากทุ่งแล้ว เนื่องจากปริมาณน้ำในทุ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกพืช ส่วนทุ่งที่เหลือคาดว่าจะสามารถระบายน้ำออกจากทุ่งได้ตามแผน ประมาณกลางเดือนธ.ค.นี้  ซึ่งเป็นไปตามที่กรมชลประทาน ได้กำหนดไว้ ในการระบายน้ำออกจากทุ่งทั้ง 12 ทุ่ง กรมชลประทานได้ระบายน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน และระบบชลประทานเป็นหลักก่อนระบายออกสู่ทะเล

 

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ


จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ระบายน้ำ วันที่ 13 ธ.ค.นี้ เวลา 8.00 น.โดยคพ.และการประปานครหลวง พบว่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ หรือ ดีโอ อยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ ตั้งแต่ช่วงอ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ลงมา ดังนี้ อ.เมือง จ.ชัยนาท 3.7 มิลลิกรัมต่อลิตร อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 2.8 มิลลิกรัมต่อลิตร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 0.9 มิลลิกรัมต่อลิตร อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 1.3 มิลลิกรัมต่อลิตร จุดสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี 1.1 มิลลิกรัมต่อลิตร  อ.เมือง จ.ปทุมธานี 0.9 มิลลิกรัมต่อลิตร และสะพานพระนั่งเกล้า อ.เมือง จ.นนทบุรี 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร จากค่ามาตรฐานไม่ต่ำกว่า 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ริ่มพบปลาและสัตว์น้ำลอยหัวที่ผิวน้ำ

นางสุณี กล่าวว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาจะต้องเพิ่มการระบายน้ำเพื่อเจือจางน้ำเสียโดยวันนี้สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้ระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเป็น 140 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากเมื่อวาน 126 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และระบายจากเขื่อนพระรามหก จ.พระนครศรีอยุธยา 77.95  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากเมื่อวานนี้ (12 ธ.ค.) 80.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

 

ภาพ กรมควบคุมมลพิษ

ภาพ กรมควบคุมมลพิษ

 

คพ.จึงขอแจ้งเตือนให้เตรียมรับสถานการณ์ โดยมีพื้นที่ที่อาจมีผลกระทบเพิ่ม ได้แก่พื้นที่ จ.ปทุมธานี และจ.นนทบุรี และสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ให้ทำการคัดเลือกสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ออกจำหน่ายก่อน เฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์น้ำ หากสัตว์น้ำลอยหัวเป็นเวลานานให้ใช้ปั๊มน้ำหรือปั๊มลมเติมออกซิเจนโดยด่วนและลดปริมาณการให้อาหาร หากมีสัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมากให้กำจัดโดยการฝังกลบ ห้ามทิ้งลงในแหล่งน้ำ

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมตลอดริมลำน้ำ และคลองย่อยใกล้เคียงให้ลดการระบายน้ำทิ้งในช่วงระยะเวลานี้ พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานท้องถิ่น และประชาชนร่วมเฝ้าระวังการระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษ 

กลับขึ้นด้านบน