“มูลนิธิสายเด็ก” จัดคอนเสิร์ต “พาโลมา โซ” เดี่ยวไวโอลิน ระดมทุน

“มูลนิธิสายเด็ก” จัดคอนเสิร์ต “พาโลมา โซ” เดี่ยวไวโอลิน ระดมทุน

“มูลนิธิสายเด็ก” จัดคอนเสิร์ต “พาโลมา โซ” เดี่ยวไวโอลิน ระดมทุน

รูปข่าว : “มูลนิธิสายเด็ก” จัดคอนเสิร์ต “พาโลมา โซ” เดี่ยวไวโอลิน ระดมทุน

มูลนิธิสายเด็ก 1387 ชวนนักไวโอลีนเด็กอัจฉริยะชื่อดัง ร่วมคอนเสิร์ตการกุศลหาทุนสนับสนุนมูลนิธิ เพื่อต้องการเพิ่มศักยภาพงานช่วยเหลือเด็กให้รอบด้านและยั่งยืน หลังยังขาดบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย

วันนี้ (14 ธ.ค.2560) นางธาริษา วัฒนเกส อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิสายเด็ก1387 เปิดเผยว่า มูลนิธิสายเด็ก 1387 เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2546 โดย ม.ร.ว.สุพินดา จักรพันธุ์ เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กตามสนธิสัญญาขององค์กรนานาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก เปิดให้บริการโทรฟรี 24 ชั่วโมง ตลอดทั้งปี เพื่อให้คำแนะนำ คำปรึกษาในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะด้านสิทธิเด็ก รวมถึงให้ความช่วยเหลือเด็ก โดยการประสานงานกับภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบ เรื่องสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยเฉลี่ยมีผู้ใช้บริการ 100,000 – 150,000 สายต่อปี

โดยกลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี และช่วยเหลือปัญหาทุกประเภท เช่น การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การถูกทำร้ายร่างกาย เด็กไร้สัญชาติ เด็กไม่มีใบเกิด

ปัญหาอันดับ 1 “เด็กถูกกระทำจากครอบครัว”

ม.ร.ว.สุพินดา จักรพันธุ์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสายเด็ก 1387 เปิดเผยว่า บุคคลที่โทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษาส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนบ้าน เพื่อนเด็ก ญาติ ครู และผู้ที่เห็นเหตุการณ์ โดยโทรมาทุกวัน วันละหลายราย ปัญหาที่พบมากที่สุดคือเด็กถูกทำร้ายด้วยความรุนแรงจากครอบครัว และปัญหานี้ค่อนข้างช่วยเหลือยาก เนื่องจากแม่ของเด็กไม่ให้ความร่วมมือ มักจะปกป้องผู้กระทำผิด ขณะที่เด็กก็ไม่กล้าเล่าความจริงทั้งหมด เพราะรู้สึกผิดหากข้อมูลที่เล่าออกไปทำให้คนในครอบครัวต้องได้รับโทษ

“บ้านคือพื้นที่ที่อบอุ่น และมีความรัก แต่บ้านก็เป็นที่อันตรายสำหรับเด็กเยอะมาก” ม.ร.ว.สุพินดา กล่าว

ศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาส “เดอะฮับสายเด็ก”

นางธาริษา วัฒนเกส ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มูลนิธิยังเปิดศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาส “เดอะฮับสายเด็ก” เมื่อปี 2554 บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อเป็นแหล่งพักพิงของเด็กเร่ร่อนและเด็กด้อยโอกาสที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ ไม่ให้ถูกล่อลวงไปในหนทางของมิจฉาชีพ และใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมทักษะด้านต่างๆ ให้เด็กและเยาวชน สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ ปัจจุบัน มีเด็กและเยาวชนอยู่ในความดูแลของศูนย์เดอะฮับฯ กว่า 100 คน โดยร่วมมือกับมูลนิธิเอกซอดัส ประเทศออสเตรเลีย

“เด็กเร่ร่อนจะขาดทักษะในการใช้ชีวิต และขาดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เขารู้แต่ทักษะการเอาตัวรอด ซึ่งไม่เพียงพอกับการดำเนินชีวิตในสังคมไทย เดอะฮับสายเด็กจะให้อาหารการกิน และให้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็น เช่น ว่ายน้ำ ทำคุกกี้ สอนหนังสือ และทำกิจกรรมกลุ่มโดยไม่มีการบังคับ” นางธาริษา กล่าว

 

ขาดบุคลากร - ขาดทุนทรัพย์ 

นางธาริษา กล่าวว่า ระยะเวลา 14 ปี ที่สายเด็ก 1387 และเดอะฮับสายเด็กเปิดบริการ พบปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ หลายเรื่อง แต่ไม่สามารถจำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ได้ ปัญหาในขณะนี้คือไม่มีฐานข้อมูลที่เป็นระบบ เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนจำกัด และขาดทุนทรัพย์ในการดำเนินการนอกจากเรื่องฐานข้อมูลแล้ว มูลนิธิยังไม่สามารถรณรงค์ให้มูลนิธิเป็นที่รู้จักของเด็กและผู้ใหญ่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำในอนาคต ทั้งยังขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรับเรื่องราวต่างๆ อย่างรอบด้าน มูลนิธิจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนต่อเนื่อง

จัดคอนเสิร์ตการกุศลหาทุนสนับสนุนมูลนิธิ

มูลนิธิสายเด็กร่วมกับวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย จัดคอนเสิร์ตออร์เคสตราการกุศล โดยเชิญ พาโลมา โซ (Paloma So) นักไวโอลินเด็กอัจฉริยะ วัย 12 ปี มาร่วมแสดง เพื่อระดมทุนให้แก่มูลนิธิสายเด็ก ในวันที่ 6 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 16.00-18.00 น. ที่มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ผู้ที่สนใจเข้าชม และต้องการช่วยเหลือเด็กๆ สามารถซื้อบัตรชมการแสดงคอนเสิร์ตออร์เคสตรา ได้ที่จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และหน้าหอประชุมมหิดลสิทธาคาร ในวันแสดง นักเรียน-นักศึกษา ลด 50 % ทุกที่นั่ง

 

 

“พาโลมา โซ” นักไวโอลินเด็กอัจฉริยะ - ไม่รับค่าแสดง

นางธาริษา กล่าวว่า ที่เชิญ พาโลมา โซ มาร่วมแสดงในคอนเสิร์ตการกุศลเพราะพาโลมา โซ เป็นเด็กที่จะสะท้อนให้เห็นว่า ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาในสังคมที่ดี ก็จะสามารถแสดงศักยภาพที่มีออกมาได้เป็นอย่างดี และคอนเสิร์ตครั้งนี้ พาโลมา โซ ตอบรับคำเชิญทันที พร้อมปฏิเสธรับค่าแสดงจำนวน 3 ล้านบาท เพื่อต้องการร่วมสมทบทุนของมูลนิธิสายเด็ก

ด.ญ. พาโลมา โซ อายุ 12 ปี ปัจจุบันเป็นนักเรียนโรงเรียนวีคอมบ์ แอบบีย์ในประเทศอังกฤษ เธอเริ่มเรียนเปียโน เมื่ออายุ 4 ขวบ และเรียนไวโอลิน เมื่ออายุ 5 ขวบ โดยเริ่มแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกกับวงดุริยางค์ฮ่องกงฟีลฮาร์โมนิคออร์เคสตรา พ.ศ.2557 ตามด้วยวงดุริยางค์ชั้นนำระดับโลกอีกหลายวง เช่น เบอร์ลินและลอนดอนฟีลฮาร์โมนิคออร์เคสตรา รวมถึงวงดุริยางค์ออร์เคสตราของประเทศจีน นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัลเกียรติยศทางดนตรีจากนานาชาติอีกจำนวนมาก

 

 

กลับขึ้นด้านบน