อย.ไม่ยกเลิกขึ้นทะเบียน "วัคซีนไข้เลือด" หลังฟิลิปปินส์ระงับใช้

อย.ไม่ยกเลิกขึ้นทะเบียน "วัคซีนไข้เลือด" หลังฟิลิปปินส์ระงับใช้

อย.ไม่ยกเลิกขึ้นทะเบียน "วัคซีนไข้เลือด" หลังฟิลิปปินส์ระงับใช้

รูปข่าว : อย.ไม่ยกเลิกขึ้นทะเบียน "วัคซีนไข้เลือด" หลังฟิลิปปินส์ระงับใช้

อย.ยังไม่ยกเลิกการขึ้นทะเบียนวัคซีนโรคไข้เลือดออก เพียงแต่ปรับแก้คำเตือนฉลากยา และขอให้แพทย์ใช้ความระมัดระวังต่อการให้บริการวัคซีน หลังฟิลิปปินส์ สั่งระงับการให้บริการวัคซีนไข้เลือดออก

ผลสรุปของการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 4 ทบทวนข้อมูลเพื่อพิจารณานำวัคซีนโรคไข้เลือดออกมาใช้เป็นเครื่องมือป้องกันควบคุมโรคดังกล่าวในประเทศไทย หลังกระทรวงสาธารณสุข ประเทศฟิลิปปินส์ สั่งระงับการให้บริการวัคซีนไข้เลือดออก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา บอกว่า ยังไม่มีการถอนการขึ้นทะเบียนวัคซีนโรคไข้เลือดออกในประเทศ เนื่องจากประสิทธิภาพป้องกันโรคได้ดี เพียงแต่มีข้อแนะนำให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปรับเอกสารกำกับยา เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ โดยวัคซีนไข้เลือดออก สามารถป้องกันการป่วยโรคไข้เลือดออกได้ร้อยละ 65 แต่การรับวัคซีนนั้นต้องประเมินทั้งอายุ และประวัติการเกิดโรคด้วย

ดังนั้น การใช้วัคซีนไข้เลือดออกจะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น และอย่าวิตกกังวลกับข่าวที่เกิดขึ้นเพราะแต่ละประเทศข้อมูลแตกต่างกัน ซึ่งการใช้วัคซีนเป็นเพียงมาตรการหนึ่งในการควบคุมโรคไข้เลือดออก แต่สิ่งสำคัญคือประชาชนยังต้องดูแลและป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัด และร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 

กลับขึ้นด้านบน