มติ ครม.เห็นชอบกำหนดรายการสินค้าต้องห้ามส่งออก-นำเข้าจากเกาหลีเหนือ

มติ ครม.เห็นชอบกำหนดรายการสินค้าต้องห้ามส่งออก-นำเข้าจากเกาหลีเหนือ

มติ ครม.เห็นชอบกำหนดรายการสินค้าต้องห้ามส่งออก-นำเข้าจากเกาหลีเหนือ

รูปข่าว : มติ ครม.เห็นชอบกำหนดรายการสินค้าต้องห้ามส่งออก-นำเข้าจากเกาหลีเหนือ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกำหนดรายการสินค้าต้องห้ามส่งออก-นำเข้าจากเกาหลีเหนือ รวมถึงรายการสินค้าที่ห้ามผ่านราชอาณาจักรไทยไปยังกองกำลังติดอาวุธที่อยู่ในประเทศใด เพื่อใช้สนับสนุนกองกำลังติดอาวุธเกาหลีเหนือ

วันนี้ (19 ธ.ค.2560) พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบการกำหนดรายการสินค้าต้องห้ามส่งออก-นำเข้าจากเกาหลีเหนือ รวมถึงรายการสินค้าที่ห้ามผ่านราชอาณาจักรไทยไปยังกองกำลังติดอาวุธที่อยู่ในประเทศใด เพื่อใช้สนับสนุนกองกำลังติดอาวุธเกาหลีเหนือ เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2270 ประกอบไปด้วย 1.สินค้าฟุ่มเฟือย น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ เรือ 2.สินค้าแร่ และรูปปั้นที่มีแหล่งกำเนิดมาจากเกาหลีเหนือ 3.สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า หรือผ่านไทยไปยังกองกำลังติดอาวุธ ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศและสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีข้อสังเกตว่ามาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยังมีการเพิ่มรายชื่อบุคคลหรือองค์กรที่เป็นเครือข่ายเกาหลีเหนือมีการจัดซื้อถ่านหิน แร่เหล็ก แร่ตะกั่วจากเกาหลีเหนือ ห้ามจัดหาจำหน่ายถ่านโอนก๊าซธรรมชาติ น้ำมันปิโตรเลียมให้เกาหลีเหนือ โดย ครม.ให้กระทรวงพาณิชย์ออกร่างหนังสือฉบับใหม่ให้ครอบคลุมมติสหประชาชาติให้ครบถ้วนต่อไป

ส่วนกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ครม.เห็นชอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม ให้ทุกวัดในราชอาณาจักรไทย และวัดไทยในต่างประเทศจัดให้มีการสมาทานศีลฟังธรรมเทศนา สวดมนต์ เจริญจิตภาวนาข้ามปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และให้มีพิธีทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ ให้บูรณาการ การสวดมนต์ข้ามปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นสิ่งจูงใจประชาชนในการ ลด ละ เลิก อบายมุข ในช่วงปีใหม่ เช่น กิจกรรมไหว้พระ 10 วัด, สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล ,กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน 16 จังหวัด และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศ

 

 

กลับขึ้นด้านบน