ปลดออกพนักงานประกันสังคมทุจริตเงินชราภาพ

ปลดออกพนักงานประกันสังคมทุจริตเงินชราภาพ

ปลดออกพนักงานประกันสังคมทุจริตเงินชราภาพ

รูปข่าว : ปลดออกพนักงานประกันสังคมทุจริตเงินชราภาพ

คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงมีมติให้ปลดออกพนักงานสำนักงานประกันสังคมจากกรณีทุจริตเงินกองทุนชราภาพของผู้ประกันตน มาตรา 40 เนื่องจากมีพฤติกรรมทุจริตจริง ขณะที่สำนักงานประกันสังคมปรับปรุงระบบการจ่ายเงิน โดยห้ามให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมเบิกจ่ายเงิน

วันนี้ (19 ธ.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ผู้ประกันตน มาตรา 40 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุส่งเงินออมเองจำนวน 4 คน ถูกพนักงานสำนักงานประกันสังคม ทุจริตเงินออมชราภาพเป็นจำนวนเงินกว่า 30,000 บาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกระบวนการจ่ายธนาณัติของผู้ประกันตน

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้คืนเงินให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายครบถ้วนแล้วและดำเนินการทั้งทางอาญาและแพ่ง โดยล่าสุดคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง มีมติให้ปลดออกพนักงานคนดังกล่าว

สำหรับหลักเกณฑ์การรับเงินบำนาญชราภาพ ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือน มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนไปจนกว่าเสียชีวิต ภายใต้เงื่อนไข ต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน ซึ่งผู้ประกันตนสามารถนำบัตรประชาชนติดต่อกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเขตต่างๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยจะโอนเงินผ่านธนาคาร หรือในรายที่ไม่มีบัญชีธนาคาร จะโอนผ่านธนาณัติ ซึ่งจะใช้เวลาไม่นาน

 

 

ทั้งนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจต่อการดูแลเงินของผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเข้ามา เพราะขณะนี้ได้ปรับปรุงระบบเพื่อป้องกันการทุจริต โดยห้ามเจ้าหน้าที่ประกันสังคมรับเงินสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนผ่านช่องทางทั้งหมดอย่างเด็ดขาด พร้อมแนะผู้ประกันตนที่จะรับเงินบำนาญชราภาพ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ก่อนอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้เกิดความถูกต้องทั้ง 2 ฝ่าย และหากเกิดข้อสงสัย สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขต หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 สำหรับตัวเลขของผู้ประกันตันขณะนี้ 14 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ประกันตนที่รับบำนาญชราภาพทั้งหมด 117,000 คน

 

กลับขึ้นด้านบน