วธ.จัด 11 กิจกรรมของขวัญปีใหม่คนไทย "สวดมนต์ข้ามปี-ไหว้พระ 10 วัด"

วธ.จัด 11 กิจกรรมของขวัญปีใหม่คนไทย "สวดมนต์ข้ามปี-ไหว้พระ 10 วัด"

วธ.จัด 11 กิจกรรมของขวัญปีใหม่คนไทย "สวดมนต์ข้ามปี-ไหว้พระ 10 วัด"

รูปข่าว : วธ.จัด 11 กิจกรรมของขวัญปีใหม่คนไทย "สวดมนต์ข้ามปี-ไหว้พระ 10 วัด"

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือภาครัฐและเอกชนจัด 11 กิจกรรมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 ให้กับคนไทย อาทิ สวดมนต์ข้ามปี ไหว้พระ 10 วัดเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ รวมทั้งจัดทำ ส.ค.ส.ออนไลน์ให้ดาวน์โหลด

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ทุกหน่วยงานจัดโครงการที่มีประโยชน์เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน 11 กิจกรรม ประกอบด้วย

1. สวดมนต์ข้ามปี โดยร่วมกับวัดทั่วประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน 16 จังหวัด ในคืนวันที่ 31 ธ.ค.2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

2. ไหว้พระ10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดอรุณราชวราราม, วัดราชโอรสาราม, วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดสุทัศนเทพวราราม, วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิต ในวันที่ 31 ธ.ค.2560 - 1 ม.ค.2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. พร้อมร่วมมือกับ ขสมก.จัดรถให้บริการรับ-ส่งฟรี

3. สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน “ทศพุทธปฏิมาธิราช” อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 10 องค์เพื่อให้ประชาชนสักการะ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ ในวันที่ 29 ธ.ค.2560 - 31 ม.ค.2561 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

4. สักการะพระพุทธรูปสำคัญ ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่งจะอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานให้ประชาชนกราบสักการะ วันที่ 29 ธ.ค.2560 - 31 ม.ค.2561

5. เปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ ให้ประชาชนเข้าชมฟรี พร้อมแจกโปสการ์ดเป็นของที่ระลึก ในวันที่ 30 ธ.ค.2560 - 2 ม.ค.2561

6. จัดการแสดง “โขน เรื่องรามเกียรติ์ชุดพิเศษ” หน้าพระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 30 - 31 ธ.ค.2560 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

7. รณรงค์ใช้สินค้าไทย ด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่พัฒนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ช่วงเดือนธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 และเปิดตลาดวัฒนธรรมออนไลน์ จัดแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมให้ประชาชนเลือกซื้อและเลือกชมทาง www.culturemarket.net

8. การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค และกิจกรรมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 31 ธ.ค.2560

9. Night at Maya City มายาราตรีปี 2 เปิดเมืองมายาช่วงกลางคืน และนำชมประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ การออกร้านจำหน่ายสินค้าในวันที่ 26-28 ธ.ค.2560 เวลา 17.00-21.00 น. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดูหนังข้ามปี วันที่ 31 ธ.ค.2560 - 1 ม.ค.2561 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. และทำบุญตักบาตร วันที่ 1 ม.ค.2561 เวลา 06.45 น. ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พุทธมณฑลสาย 5

10. อวยพรปีใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (ส.ค.ส.ออนไลน์) “ชุด ความเป็นไทยสู่ใจประชาชน” เป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยและจัดทำเป็น ส.ค.ส.ส่งความสุข ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.2560 - 15 ม.ค.2561

และ 11. นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย “เมืองแห่งศิลป์ กระบี่...โคราช...เชียงราย” วันที่ 14-29 ธ.ค.2560 และนิทรรศการผลงานจากผู้ผลิตศูนย์ศิลปาชีพบางไทรกับนักออกแบบสมัยใหม่ วันที่ 3-22 ม.ค.2561 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

กลับขึ้นด้านบน