เล็งขยาย 6 เดือน ตรวจพิสูจน์แรงงาน 3 สัญชาติ

เล็งขยาย 6 เดือน ตรวจพิสูจน์แรงงาน 3 สัญชาติ

เล็งขยาย 6 เดือน ตรวจพิสูจน์แรงงาน 3 สัญชาติ

รูปข่าว : เล็งขยาย 6 เดือน ตรวจพิสูจน์แรงงาน 3 สัญชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตรียมนำเสนอครม. ขยายระยะเวลาการตรวจพิสูจน์แรงงานสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาวอีก 6 เดือน เพื่อยืดหยุ่นให้นายจ้างนำลูกจ้าง เข้าระบบการตรวจพิสูจน์สัญชาติ

วันนี้ (20 ธ.ค.2560) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจความคืบหน้าศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลสัญชาติเมียนมาจังหวัดสมุทรปราการ ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นศูนย์ที่ปรับใหม่จากศูนย์ฯ เทพารักษ์ โดยนำเอาชุดเคลื่อนที่เข้ามาเพิ่มเติมก่อนจะย้ายเครื่องมือทั้งหมดจากศูนย์ฯเทพารักษ์ ให้แล้วเสร็จในเดือนม.ค.2561 ช่วยพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และสร้างความคล่องตัวแก่ผู้มาใช้บริการให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ศูนย์แห่งนี้ สามารถเดินทางมาสะดวกทั้งทางรถยนต์ และรถไฟฟ้า จากการตรวจติดตาม พบว่าการจัดระบบดีขึ้น แต่จะปรับให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้ โดยจะต้องมีการใช้บัตรคิวเดียวกันในทุกขั้นตอน จากเดิมใช้เวลาในการดำเนินการ 13-14 ชั่วโมง จะเหลือเพียงไม่เกิน 6 ชั่วโมง

 นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจพิสูจน์สัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว ไปอีก 6 เดือน เพื่อยืดหยุ่นให้นายจ้างนำลูกจ้างต่างด้าว ที่ยังไม่ได้มาดำเนินการตรวจพิสูจน์สัญชาติ เร่งรีบมาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน