ผลักดันแก้ พ.ร.บ.กีฬามวย หลังพบผลกระทบสมองนักมวยเด็ก

ผลักดันแก้ พ.ร.บ.กีฬามวย หลังพบผลกระทบสมองนักมวยเด็ก

ผลักดันแก้ พ.ร.บ.กีฬามวย หลังพบผลกระทบสมองนักมวยเด็ก

งานวิจัยที่ชี้ว่านักมวยที่ขึ้นชกตั้งแต่เด็กจะได้รับผลกระทบทางสมอง ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันผลักดันการแก้ไขกฎหมายกีฬามวยให้มีความรัดกุม เพื่อปกป้องนักมวยเด็กในอนาคต

รูปข่าว : ผลักดันแก้ พ.ร.บ.กีฬามวย หลังพบผลกระทบสมองนักมวยเด็ก

ลีลาการแสดงนาฏมวยไทยของเด็กๆ จากโรงเรียนวัดน้ำพุ จ.สระบุรี แสดงให้เห็นความสวยงามของศิลปะแม่ไม้มวยไทย พร้อมให้ความบันเทิงโดยเด็กๆ ไม่เจ็บตัว นาฏมวยไทยอาจจะเป็นทางเลือกในการสนับสนุนเด็กมาฝึกฝนแทนการขึ้นชกก่อนวัยอันควร

การศึกษาผลกระทบทางสมองของนักมวยเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ตลอดเวลา 5 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างนักมวยเด็กมีความผิดปกติในโครงสร้างสมองมากกว่าเด็กทั่วไป ในสมองมีการฉีกขาดของเส้นใยประสาท มีการสะสมของธาตุเหล็กในสมองอันเกิดจากอาการเลือดออก และพบว่าระดับไอคิวต่ำ

ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ต้องหาทางออกเพื่อปกป้องเด็ก พร้อมกับการส่งเสริมมวยไทยแบบยั่งยืน แต่การทำให้ทุกภาคส่วนเกิดความเข้าใจเป็นอุปสรรคสำคัญ และปัญหามวยเด็กที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ทำให้ต้องใช้เวลาในการแก้ไข

ขณะที่พระราชบัญญัติกีฬามวย 2542 ไม่ได้กำหนดช่วงอายุและกติกาการแข่งขันชกมวยเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ให้มีความเหมาะสม ซึ่งนายสมชาติ เจริญวชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ระบุว่าพร้อมผลักดันการแก้ไขกฏหมายเพื่อไม่ปล่อยให้เด็กที่อายุน้อยเกินไปขึ้นเวทีชกมวย

 

เหตุผลที่ทำให้คนวงการมวยอีกมากยังเห็นต่าง คือปัญหาความยากจนที่ทำให้ครอบครัวต้องนำลูกมาฝากค่ายมวยเพื่อหารายได้จากการขึ้นชกเลี้ยงครอบครัว และมีความเชื่อมั่นว่านักมวยไทยต้องฝึกตั้งแต่เล็กจึงจะเก่ง

กลับขึ้นด้านบน