กรมอุทยานฯ ชี้สัตว์ป่าของกลางกว่า 1 หมื่นตัวรอพ่อแม่อุปถัมภ์ค่าอาหาร

กรมอุทยานฯ ชี้สัตว์ป่าของกลางกว่า 1 หมื่นตัวรอพ่อแม่อุปถัมภ์ค่าอาหาร

กรมอุทยานฯ ชี้สัตว์ป่าของกลางกว่า 1 หมื่นตัวรอพ่อแม่อุปถัมภ์ค่าอาหาร

รูปข่าว : กรมอุทยานฯ ชี้สัตว์ป่าของกลางกว่า 1 หมื่นตัวรอพ่อแม่อุปถัมภ์ค่าอาหาร

แนวโน้มพบประชากรช้าง กระทิง หลุดภาวะความเสี่ยง แต่เริ่มมีปัญหาความขัดแย้งคนกับสัตว์ป่าหากินนอกพื้นที่ กรมอุทยานฯวอนอุปภัมภ์สัตว์ป่าของกลาง พบมีจำนวนมากกว่า 1 หมื่นตัว

วันนี้ (21 ธ.ค.2560) นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวถึง สถานการณ์สัตว์ป่าในประเทศไทย ว่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช แบ่งสัตว์ป่าออกเป็น 3 ประเภท คือ สัตว์ป่าหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งได้บรรจุอยู่ในสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 รวม 15 ชนิด เช่น พะยูน  นกแต้วแร้วท้องดำ นกกระเรียน กวางผา กรมอุทยานฯ ได้พยายามฟื้นฟูขยายพันธุ์สัตว์ป่าสงวนอย่างต่อเนื่อง

ส่วนสัตว์ป่าที่อยู่ในภาวะเสี่ยงแต่มีอัตราเพิ่มขึ้น เช่น ช้าง กระทิง ในบางพื้นที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนในพื้นที่กับสัตว์ป่า เนื่องจากสัตว์ป่าออกมาหากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ ได้วางมาตรการตั้งชุดปฏิบัติการผลักดันสัตว์ป่าเข้าพื้นที่ป่า พร้อมสร้างแหล่งน้ำ-อาหารให้สัตว์ป่าอย่างเพียงพอ และสุดท้าย สัตว์ป่าที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมอุทยานฯ จะเสริมศักยภาพการเพาะเลี้ยงให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างสมดุล

 

วอนช่วยเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่า 

ทั้งนี้ ยังมีสัตว์ป่าของกลางกว่า 10,000 ตัว ได้นำมาดูแลในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 23 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าของกลางที่ได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่า และสัตว์ป่าที่คนลักลอบเลี้ยงแต่กลัวความผิดหรือไม่อยากเลี้ยงแล้วนำมาปล่อยทิ้งไว้แล้วแจ้งกรมอุทยานฯว่าเจอสัตว์ป่าพลัดหลง ทำให้สัตว์ป่าของกลางส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่าของกลาง จึงเร่งทำโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจมีส่วนร่วมดูแลและอุปถัมภ์สัตว์ป่าในอนาคต โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มที่กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโทร 0-2579-9630

จากข้อมูลของกลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ระบุว่ารายละเอียดการบริจาคเป็นค่าอาหารได้ 2 แนวทาง คือ วิธีระบุตัวและไม่ระบุตัวและหรือบริจาคเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมกรงเลี้ยง หรือปรับภูมิทัศน์กรงเลี้ยงเช่น อัตราการรับบริจาค สําหรับค่าอาหารเลี้ยงสัตว์ระบุตัว กลุ่มหมี 1,200 บาท ต่อเดือนต่อตัว กลุ่มเสือ 8,800 บาท ต่อเดือนต่อตัว กลุ่มตระกูลกวาง 450 บาท ต่อเดือนต่อตัว กลุ่มตระกูลลิง-ชะนี 600 บาท ต่อเดือนต่อตัว ประเภทสัตว์ปีก 90 บาท ต่อเดือนต่อตัว หรือบริจาคชนิดไม่ระบุตัว หรือบริจาคเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมกรงเลี้ยง 

กลับขึ้นด้านบน