ร้อง สพฐ.ออกรหัสสถานศึกษาให้ศูนย์การเรียน

ร้อง สพฐ.ออกรหัสสถานศึกษาให้ศูนย์การเรียน

ร้อง สพฐ.ออกรหัสสถานศึกษาให้ศูนย์การเรียน

รูปข่าว : ร้อง สพฐ.ออกรหัสสถานศึกษาให้ศูนย์การเรียน

ตัวแทนศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง จ.กาญจนบุรี ยื่นหนังสือถึงนายกฯ เรียกร้องให้ สพฐ.ออกรหัสสถานศึกษาให้กับศูนย์การเรียน เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้รับเงินอุดหนุนและไม่ได้สิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย

ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี เป็นหนึ่งใน 35 ศูนย์การเรียนทั่วประเทศที่ยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งค่านม ค่าอาหารกลางวัน รวมถึงการลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่ายจากภาครัฐ แม้ว่าศูนย์การเรียนแห่งนี้ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติปี 2542 ในมาตรา 12 และกระทรวงศึกษาธิการให้การรองรับตั้งแต่ปี 2557

ล่าสุด ตัวแทนครูและนักเรียนได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกรหัสสถานศึกษาหรือ DMC ให้กับศูนย์การเรียนฯ เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ

 

การจัดการศึกษาทางเลือกในมาตรา 12 กำหนดให้บุคคล สถาบันทางสัมคม อย่างครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพและสถาบันศาสนา มีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เองในศูนย์การเรียน 3 กลุ่ม ได้แก่ ศูนย์การเรียนที่จัดโดยบุคคล, ศูนย์การเรียนโดยองค์กรวิชาชีพ และศูนย์การเรียนที่จัดโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน โดยจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีค่าใช้จ่าย แต่เกิดปัญหาการตีความเรื่องสิทธิของศูนย์การเรียน

นายชัชวาล ทองดีเลิศ เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือกไทย สะท้อนว่า การไม่มีรหัสสถานศึกษาของศูนย์การเรียน ส่งผลต่อการเบิกจ่ายจาก สพฐ.ทำให้ผู้เรียนทั่วประเทศเกือบ 2,000 คนไม่ได้รับเงินอุดหนุนและสิทธิอื่นๆ ที่พึงได้รับตามกฎหมาย

 

กลับขึ้นด้านบน