เข้ม “ลานเบียร์” ทั่วประเทศ ไม่เสียงดัง – มีใบอนุญาต

เข้ม “ลานเบียร์” ทั่วประเทศ ไม่เสียงดัง – มีใบอนุญาต

เข้ม “ลานเบียร์” ทั่วประเทศ ไม่เสียงดัง – มีใบอนุญาต

รูปข่าว : เข้ม “ลานเบียร์” ทั่วประเทศ ไม่เสียงดัง – มีใบอนุญาต

กรมอนามัยเตือนผู้ประกอบการลานเบียร์ ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมเรียกร้องให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เอาผิดลานเบียร์เถื่อน

วันนี้ (25 ธ.ค.2560) นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่าการจัดงานเทศกาลลานเบียร์ ที่มักจัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวและช่วงเทศกาลปีใหม่ แม้จะเป็นการสร้างสีสันให้กลุ่มนักดื่มในช่วงฤดูหนาว แต่ว่าการตั้งซุ้มจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และการแสดงดนตรี เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ หรือ อปท. จึงมีอำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแล สถานประกอบกิจการลานเบียร์สด ที่มีการจัดให้มีซุ้มจำหน่ายอาหาร เบียร์สด และการแสดงดนตรี ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด

สำหรับผู้ประกอบกิจการต้องยื่นขอใบอนุญาต หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เป็นสถานที่ตั้งต้องกิจการนั้น และจะต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะตามข้อบัญญัติท้องถิ่น รวมทั้งควบคุมการดำเนินกิจการ มิให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุรำคาญสร้างความเดือดร้อนกับประชาชน

หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีผู้ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จะมีความผิดมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

ก่อนหน้านี้ นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงมาตรการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า กำลังจะมีมาตรการป้องกันตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551โดยจะมีการทำหนังสือถึงคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชุด

1.ให้เฝ้าระวังการขายเครื่องดื่มฯ ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และคนเมา

2.ควบคุมไม่ให้มีการขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด

3.ให้เจ้าหน้าที่มีความเข้มงวดในการตรวจตราในสถานที่ห้ามขายห้ามดื่ม เช่น โรงเรียน หน้าที่ว่าการอำเภอต่างๆ

4.ควบคุมการโฆษณาการจัดโปรโมชั่นต่างๆ โดยเฉพาะการจัดลานเบียร์ในช่วงหน้าหนาวรวมถึงเทศกาลปีใหม่

โดยได้มีการกำชับให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของทุกจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้

 

 

กลับขึ้นด้านบน