สปสช. ยืนยัน "ป่วยวิกฤต" เข้ารับการรักษาทุกโรงพยาบาล

สปสช. ยืนยัน "ป่วยวิกฤต" เข้ารับการรักษาทุกโรงพยาบาล

สปสช. ยืนยัน "ป่วยวิกฤต" เข้ารับการรักษาทุกโรงพยาบาล

รูปข่าว : สปสช. ยืนยัน "ป่วยวิกฤต" เข้ารับการรักษาทุกโรงพยาบาล

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เน้นย้ำกับประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง หากเจ็บป่วยฉุกเฉินในระดับวิกฤตระหว่างเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ

วันนี้ (25 ธ.ค.2560) นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. กล่าวว่า หากประชาชนที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ สิทธิ์บัตรทอง เกิดการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่นี้

หากเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติ ที่หากไม่รักษาทันทีมีโอกาสเสียชีวิตสูง สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่งที่อยู่ใกล้สุด ตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่ ซึ่งสถานพยาบาลจะเป็นผู้เบิกค่าใช้จ่ายมาที่ สปสช.เอง ซึ่งแม้จะเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล แต่แนะนำว่า เบื้องต้นให้เข้ารักษาที่สถานพยาบาลรัฐไว้ก่อน

ส่วนกรณีเจ็บป่วยที่ไม่ใช่กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติ เช่น ความดันโลหิตขึ้นสูง ปวดศีรษะมาก ท้องเสียรุนแรง ซึ่งเป็นอาการเจ็บป่วยที่ยังไม่ถึงขั้นฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต กรณีนี้จะเป็นไปตามข้อบังคับ สปสช. ซึ่งระบุว่า ผู้ป่วยบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยา บาลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนประจำไว้ และสถานพยาบาลที่ไม่ได้เข้าร่วมให้บริการในระบบบัตรทอง แต่ก็แนะนำให้เข้าสถานพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้ที่สุดไว้ก่อน เพราะมีอัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้

และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ ขอให้ประชาชนพกหลักฐานสำคัญ บัตรประจำตัวประชาชน ศึกษาข้อมูลหน่วยบริการที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างเดินทางและจุดหมายปลายทาง สำรองไว้เพื่อเป็นความไม่ประมาท

ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องกินยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหอบหืด ควรเตรียมยารักษาโรคให้เพียงพอสำหรับการเดินทาง หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน สปสช. โทร. 1330 หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669 ได้ทั่วประเทศ

 

กลับขึ้นด้านบน