ทส.มอบเงินกองทุนสวัสดิการผู้พิทักษ์ป่า 645,000 บาท

ทส.มอบเงินกองทุนสวัสดิการผู้พิทักษ์ป่า 645,000 บาท

ทส.มอบเงินกองทุนสวัสดิการผู้พิทักษ์ป่า 645,000 บาท

รูปข่าว : ทส.มอบเงินกองทุนสวัสดิการผู้พิทักษ์ป่า 645,000 บาท

ทส. มอบเงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานดูแลรักษาผืนป่า 14 คน รวม 645,000 บาท พร้อมรับฟังเสียงสะท้อน เพื่อปรับแนวทางการช่วยเหลือ

วันนี้ (25 ธ.ค.2560) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ทส.มอบเงินกองทุนสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าของไทย ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ 14 ราย รวม 645,000บาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ถือเป็นบุคคลสำคัญที่เสียสละทำงานและอุทิศตนเพื่อปกป้องเฝ้าระวังผืนป่าของประเทศไทย

โดยวันนี้ มีครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรักษาผืนป่ามารับมอบเงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือ คือ นายรัตนะ เบญจมาพงษ์ (เสียชีวิต)  นายเปลี่ยม ภูผักแพว (เสียชีวิต)  นายการิม นิเดร์ (เสียชีวิต)  นายวิชัย โยแก้ว (เสียชีวิต) นายสมศักดิ์ ปุณสังข์  นายปฐม กัณหารินทร์ นายศิริศักดิ์ สุขเกษม นายไพโรจน์ ปินใจ นายอัสฮา ดาโอ๊ะ (บาดเจ็บสาหัส) และนายบุญชู พันธ์โภชน์ (บาดเจ็บ) 

นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปลัด ทส.ได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่และทายาทผู้เสียชีวิต เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ โดยจะนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไปในอนาคต

กลับขึ้นด้านบน