ส่งแผนปฏิรูปตำรวจถึงนายกฯ แล้ว

ส่งแผนปฏิรูปตำรวจถึงนายกฯ แล้ว

ส่งแผนปฏิรูปตำรวจถึงนายกฯ แล้ว

รูปข่าว : ส่งแผนปฏิรูปตำรวจถึงนายกฯ แล้ว

คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ เตรียมเปิดประชุมให้ทุกฝ่ายร่วมซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจ ในวันที่ 10 ม.ค.2561 พร้อมชี้แจงการทำงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา หลังเสนอแผนการปฏิรูปบางส่วน ส่งถึงนายกรัฐมนตรีแล้ว

หลังการประชุมแล้วเสร็จ นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะกรรมการด้านสื่อสารกับสังคม ในคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ เปิดเผยว่า ได้จัดทำข้อเสนอการปฎิรูปตำรวจส่งให้รัฐบาลแล้ว โดยเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคล ซึ่งต้อเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติและขณะนี้

พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ได้ลงนามในหนังสือเสนอให้กับรัฐบาล เรื่องการปรับปรุงโครงการอำนาจ ก.ต.ช. ให้เป็นองค์กรกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เท่านั้น ส่วน ก.ตร. ให้เป็นองค์กรกำหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลและตรวจสอบการใช้อำนาจ รวมถึงให้อำนาจพิจารณาคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

 

สำหรับโครงสร้างของ ก.ต.ช. ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ และมีปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ

 

 

ส่วนโครงสร้าง ก.ตร. ประกอบด้วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน และมีเลขาธิการ ก.พ. จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เคยเป็นตำรวจ เข้ามาเป็นกรรมการในการพิจารณาตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก่อนนำเสนอให้กับนายกรัฐมนตรี

 

 

นายมานิจ กล่าวว่า สำหรับคณะกรรมการพิจารณาร้องทุกข์ หรือ ก.รท. ที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของตำรวจ จะประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่เคยเป็นตำรวจ 3 คน และกรรมการอีก 4 คนจะพิจารณาจากข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่ผู้บัญชาการ หรือเทียบเทียบเท่า

ทั้งนี้ในวันที่ 10 ม.ค.2561 จะมีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจชุดใหญ่ เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถามในประเด็นการขับเคลื่อนปฏิรูปในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมอาคารรัฐสภา

กลับขึ้นด้านบน