"กสม." คาด 8 ชาวซิมบับเว รอ "UNHCR" คัดกรองไปประเทศที่ 3 อย่างน้อย 3 เดือน

"กสม." คาด 8 ชาวซิมบับเว รอ "UNHCR" คัดกรองไปประเทศที่ 3 อย่างน้อย 3 เดือน

"กสม." คาด 8 ชาวซิมบับเว รอ "UNHCR" คัดกรองไปประเทศที่ 3 อย่างน้อย 3 เดือน

รูปข่าว : "กสม." คาด 8 ชาวซิมบับเว รอ "UNHCR" คัดกรองไปประเทศที่ 3 อย่างน้อย 3 เดือน

กสม.ระบุ กรณีชาวซิมบับเว 8 คนที่อาศัยอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิจะยังคงต้องอยู่ในการดูแลของ ตม.ต่อไปเนื่องจากยังไม่สามารถขอวีซ่าเดินทางไปประเทศที่ 3 ได้ ขณะที่การคัดกรองโดย UNHCR ยังต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 3 เดือน

วันนี้ (28 ธ.ค.) นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) กล่าวถึงกรณีชาวซิมบับเว 8 ที่ยังคงพักอาศัยอยู่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจากไม่มีเอกสารเดินทางทำให้ไม่สามารถเข้าประเทศที่ 3 ได้ โดยระบุว่า เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ลงนามในสัตยาบรรณผู้ลี้ภัย จึงไม่ได้มีนโยบายในการดูแลผู้ลี้ภัยและโดยส่วนมากบุคคลเหล่านี้จะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการเดินทางไปยังประเทศที่ 3 กรณีชาวซิมบับเวกลุ่มนี้ก็เช่นกันที่เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งมีข้อตกลงว่า สายการบินจะต้องเป็นผู้ดูแลโดยขณะนี้เมื่อผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองไปแล้วก็ต้องพักอาศัยในสนามบินโดย สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ได้เข้าตรวจสอบแล้วโดยต้องใช้เวลาในการกลั่นกรองและตรวจสอบประเทศที่ 3 ที่คนกลุ่มนี้จะเดินทางไป

"หากยังเดินทางออกไปไม่ได้ ต้องอยู่ในการควบคุมของ ตม.โดยที่สายการบินจะต้องเป็นผู้ดูแล อาหารและน้ำดื่ม โดย ตม.และ UNHCR มีทางเลือก 2 ทางคือ แนวทางแรกคือ ให้เขาอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิต่อไปจนกว่าจะผ่านการคัดกรอง ขณะที่ขั้นตอนของทาง UNHCR คาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และแนวทางที่ 2 คือ อยู่ในห้องกักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดสายการบินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด" นางอังคณา กล่าว

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน