UNHCR ยืนยันช่วยเหลือครอบครัวผู้ลี้ภัยชาวซิมบับเว

UNHCR ยืนยันช่วยเหลือครอบครัวผู้ลี้ภัยชาวซิมบับเว

UNHCR ยืนยันช่วยเหลือครอบครัวผู้ลี้ภัยชาวซิมบับเว

รูปข่าว : UNHCR ยืนยันช่วยเหลือครอบครัวผู้ลี้ภัยชาวซิมบับเว

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ ยืนยัน ช่วยเหลือครอบครัวชาวซิมบับเว 8 คน ที่ติดค้างอยู่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิกว่า 2 เดือน ในการลี้ภัยไปประเทศที่ 3 แต่ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของประเทศผู้รับ

น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือครอบครัวชาวซิมบับเวที่อยู่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่า ขณะนี้ครอบครัวชาวซิมบับเวมีสถานะเป็นบุคคลอยู่ในความห่วงใย ซึ่งต้องการลี้ภัยไปประเทศที่ 3 โดย ยูเอ็นเอชซีอาร์รับทราบความต้องการของครอบครัวดังกล่าวแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการหาประเทศที่ 3 รับไปตั้งถิ่นฐาน ซึ่งฝ่ายไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ประสานงานให้ยูเอ็นเอชซีอาร์ เข้าพูดคุยสัมภาษณ์ครอบครัวตามขั้นตอนของยูเอ็นเอชซีอาร์ต่อไป

ด้านนายภาณุพัฒน์ ด่านพานิช เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ยูเอ็นเอชซีอาร์รับทราบกรณีของชาวซิมบับเวทั้ง 8 คนที่ติดค้างอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิกว่า 2 เดือนแล้ว แต่ไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้ เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยและการรักษาความลับของผู้ลี้ภัย โดยกำลังพิจารณาหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวนี้ แต่การช่วยเหลือตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่ 3 ที่ ยูเอ็นเอชซีอาร์ใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ ยูเอ็นเอชซีอาร์หากขึ้นอยู่กับการพิจารณาของประเทศผู้รับ ที่แต่ละประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถคาดการณ์เวลาได้ อีกทั้งโควตาการตั้งถิ่นฐานใหม่ในปัจจุบัน มีโควตา 1% จากจำนวนผู้ลี้ภัยที่มีทั่วโลก ดังนั้น การตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่ 3 จึงถูกจำกัดให้กับคนที่ต้องการจริงเท่านั้น

ด้าน พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างประชุมเพื่อสรุปหาแนวทางการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยด้านมนุษยธรรม ตามมติ ครม.วันที่ 10 ม.ค.2560 รวมถึงขั้นตอนการนำครอบครัวชาวซิมบับเวทั้ง 8 คนไปพักคอยที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สวนพลู ระหว่างการรอกระบวนการลี้ภัยไปยังประเทศที่ 3 ต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครอบครัวชาวซิมบับเว ตกค้างสนามบินรอผลขอลี้ภัยจาก "ยูเอ็น"

"กสม." คาด 8 ชาวซิมบับเว รอ "UNHCR" คัดกรองไปประเทศที่ 3

 

กลับขึ้นด้านบน