2 วันศาลสั่งคุมประพฤติ 1,107 คดีทั่วประเทศ "เมาแล้วขับ" มากสุด

2 วันศาลสั่งคุมประพฤติ 1,107 คดีทั่วประเทศ "เมาแล้วขับ" มากสุด

2 วันศาลสั่งคุมประพฤติ 1,107 คดีทั่วประเทศ "เมาแล้วขับ" มากสุด

รูปข่าว : 2 วันศาลสั่งคุมประพฤติ 1,107 คดีทั่วประเทศ "เมาแล้วขับ" มากสุด

อธิบดีกรมคุมประพฤติ ระบุว่าวันที่ 28-29 ธ.ค.2560 มีผู้ที่ถูกศาลสั่งคุมประพฤติแล้ว 1,107 คดีทั่วประเทศ โดยเป็นคดีเมาแล้วขับ 727 คน และสูงสุดในพื้นที่ กทม.

นายนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ว่าระหว่างวันที่ 28-29 ธ.ค.2560 มีผู้ที่ศาลสั่งคุมประพฤติจำนวน 1,107 คดีทั่วประเทศ ในจำนวนนี้เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 727 คน รองลงมาเป็นคดีขับรถประมาท จำนวน 43 คน, ขับรถเร็ว 1 คน, ขับเสพและอื่นๆ 336 คน

และเมื่อพิจารณาสถิติคดีเมาแล้วขับ สูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 70 คดี, สำนักงานคุมประพฤติ จ.สุรินทร์ 48 คดี, สำนักงานคุมประพฤติ จ.มหาสารคาม 45 คดี, สำนักงานคุมประพฤติ จ.นนทบุรี 36 คดี และสำนักงานคุมประพฤติ จ.ฉะเชิงเทรา 24 คดี

 

ผู้ที่ถูกคุมประพฤติจะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติและต้องทำงานบริการสังคม ด้วยการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุจากรถตามโรงพยาบาลต่างๆ ในระยะเวลาที่ศาลกำหนด หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสำนักงานคุมประพฤติจะรายงานต่อศาล เพื่อให้ศาลเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาเป็นการลงโทษอย่างอื่นตามที่ศาลเห็นสมควร ขณะที่กรมคุมประพฤติจะเก็บสถิติทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.2560 - 3 ม.ค.2561 เพื่อประเมินผลและวางแผนป้องกันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน