ชมความยิ่งใหญ่ “วัดไชยวัฒนาราม”โบราณสถานมรดกโลก

ชมความยิ่งใหญ่ “วัดไชยวัฒนาราม”โบราณสถานมรดกโลก

ชมความยิ่งใหญ่ “วัดไชยวัฒนาราม”โบราณสถานมรดกโลก

นักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาชมประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมของวัดไชยวัฒนาราม วัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระนครศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีเป็นของขวัญปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2560 ถึงวันที่ 2 ม.ค.2561

รูปข่าว : ชมความยิ่งใหญ่ “วัดไชยวัฒนาราม”โบราณสถานมรดกโลก

วันนี้(31 ธ.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่วัดไชยวัฒนาราม ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา หนึ่งในโบราณสถานสำคัญของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มรดกโลก ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก มีนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 2 ที่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีเป็นของขวัญปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.2560 ถึงวันที่ 2 ม.ค.2561

สำหรับวัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายในจ.พระนครศรี อยุธยา บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทางฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมืองวัดไชยวัฒนาราม ได้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2173 โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระองค์โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา แต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครละแวกโดยจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัด

ความสำคัญอีกประการหนึ่งคือ วัดนี้เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์(เจ้าฟ้ากุ้ง) กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลายกับเจ้าฟ้าสังวาลย์ซึ่งต้องพระราชอาญาโบยจนสิ้นพระชนม์ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน