“ลูกหมาบางแก้ว”ของขวัญจากนายกฯ พ่นพิษราคาเกิน 3 พันบาท

“ลูกหมาบางแก้ว”ของขวัญจากนายกฯ พ่นพิษราคาเกิน 3 พันบาท

“ลูกหมาบางแก้ว”ของขวัญจากนายกฯ พ่นพิษราคาเกิน 3 พันบาท

รูปข่าว : “ลูกหมาบางแก้ว”ของขวัญจากนายกฯ พ่นพิษราคาเกิน 3 พันบาท

พรุ่งนี้ (3 ม.ค.) "ศรีสุวรรณ"เตรียมเข้ายื่นเรื่อง ป.ป.ช.สอบนายกรัฐมนตรี กรณีซื้อลูกสุนัขพันธุ์บางแก้ว 3 ตัวมอบให้ พล.อ.อนุพงษ์ ,พล.อ.ฉัตรชัย เป็นของขวัญ แต่ราคาลูกสุนัขตัวละ 6,000 บาท ถือเป็นการให้ของขวัญราคาเกิน 3 ,000 บาท ผิดม.103

 วันนี้ (2 ม.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซื้อลูกสุนัขพันธุ์บางแก้ว 3 ตัว ด้วยเงิน 25,000 บาท ระหว่างลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปเลี้ยงเอง และซื้อให้พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี คนละหนึ่งตัว ซึ่งการกระทำดังกล่าวได้ปรากฏเป็นการทั่วไปต่อหน้าสื่อมวลชนและสาธารณะชน ทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตจาก สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ว่าอาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย ป.ป.ช.ในเรื่องหลักเกณฑ์จริยธรรมการรับของขวัญ 


โดยทางสมาคมฯ ได้อ้างอิงข้อกฎหมายการรับของขวัญที่เป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 103 แห่งพรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ 5(2) ของประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2543 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ 2544 ซึ่งบัญญํติไว้ชัดเจนว่า “ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก บุคคล

 

นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด” ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประกาศกำหนดไว้แล้วว่าทรัพย์สินจะมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาทไม่ได้

จึงเห็นว่าการกระทำของนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ และพล.อ.ฉัตรชัย อาจเข้าข่ายความผิดนี้ โดยนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จะเดินทางไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ในวันพรุ่งนี้ (3 ม.ค.) เพื่อตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนและลงโทษหากเข้าข่ายผิดจริง

 

กลับขึ้นด้านบน