สถิติอุบัติเหตุวันที่ 6 เทศกาลปีใหม่ลดลงจากปี 60 อุบัติเหตุ 400 ครั้ง เสียชีวิต 51 คน

สถิติอุบัติเหตุวันที่ 6 เทศกาลปีใหม่ลดลงจากปี 60 อุบัติเหตุ 400 ครั้ง เสียชีวิต 51 คน

สถิติอุบัติเหตุวันที่ 6 เทศกาลปีใหม่ลดลงจากปี 60 อุบัติเหตุ 400 ครั้ง เสียชีวิต 51 คน

รูปข่าว : สถิติอุบัติเหตุวันที่ 6 เทศกาลปีใหม่ลดลงจากปี 60 อุบัติเหตุ 400 ครั้ง เสียชีวิต 51 คน

สถิติอุบัติเหตุวันที่ 6 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ช่วงเทศกาลปีใหม่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 400 ครั้ง เสียชีวิต 51 คน

วันนี้ (3 ม.ค.2561) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 3 ม.ค.61 เกิดอุบัติเหตุ 400 ครั้ง เสียชีวิต 51 คน และบาดเจ็บ 431 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 40.25 รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ร้อยละ 28.50

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 6 วัน (28 ธ.ค.60 – 2 ม.ค.61) เกิดอุบัติเหตุรวม 3,456 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 375 คน ผู้บาดเจ็บรวม 3,612 คน

จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 8 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ตรัง นครนายก นราธิวาส น่าน ยะลา ระนอง และหนองบัวลำภู

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี (120 ครั้ง)

จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา (15 คน)

จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี (124 คน) 

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่าสถิติของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนบาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ลดลงจากปี 2560 เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุยังมาจากการเมาแล้วขับและขับรถเร็ว ศปถ.จะเร่งผลักดันการขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาวอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงบูรณาการฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นระบบทั้งการจัดเก็บ ติดตาม และประเมินผลที่ครบวงจร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุดและสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

 

 

กลับขึ้นด้านบน