นำร่องเกษตรกร 5 จังหวัดเสนอลดพื้นที่ปลูกยางพารา

นำร่องเกษตรกร 5 จังหวัดเสนอลดพื้นที่ปลูกยางพารา

นำร่องเกษตรกร 5 จังหวัดเสนอลดพื้นที่ปลูกยางพารา

รูปข่าว : นำร่องเกษตรกร 5 จังหวัดเสนอลดพื้นที่ปลูกยางพารา

สมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลา เตรียมเสนอแผนลดพื้นที่ปลูกยางพารานำร่อง ใน 5 จังหวัดภาคใต้ เพื่อนำเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเชื่อว่าหากลดพื้นที่ทั่วประเทศจำนวน 2 ล้านไร่จะดึงราคาให้ขึ้นกิโลกรัมละ 80 บาท

วันนี้ (4 ม.ค.2561) นายปรีชา สุขเกษม เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สมาพันธ์ฯ อยู่ระหว่างประสานกับเครือข่ายที่มีแนวคิดเดียวกันใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส เพื่อให้ร่วมกันจัดทำแผนลดพื้นที่ปลูกยางพาราใน 5 จังหวัดนี้ ก่อนนำเสนอ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาปรับลดพื้นที่ปลูกยางพารา และส่งเสริมให้ปลูกพืชอื่นทดแทน เพื่อลดกำลังการผลิตยางพาราออกสู่ท้องตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ราคาผลผลิตสูงขึ้น 

โดยเชื่อว่าการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ทั้งนี้ให้เกษตรกร ที่มีต้นยางพาราอายุครบและต้องถูกโค่น หรือเต็มใจโค่นต้นยางพารา สมัครเข้าร่วมในโครงการ เพื่อปลูกพืชอื่นทดแทน ซึ่งอาจเป็นมะพร้าว ปาล์ม หรือไม้ผลอื่นๆ ภายใต้การส่งเสริมของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งจะช่วยเหลือตั้งแต่ปลูก ถึงการแปรรูปส่งจำหน่าย ทั้งนี้ประเมินว่าหากลดพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศลง 2 ล้านไร่ จะสามารถดึงราคายางพาราให้อยู่ที่กิโลกรัมละ 80 บาทได้อย่างแน่นอน

กลับขึ้นด้านบน