กสทช.เตรียมปิดขึ้นทะเบียนโดรน 9 ม.ค.นี้

กสทช.เตรียมปิดขึ้นทะเบียนโดรน 9 ม.ค.นี้

กสทช.เตรียมปิดขึ้นทะเบียนโดรน 9 ม.ค.นี้

รูปข่าว : กสทช.เตรียมปิดขึ้นทะเบียนโดรน 9 ม.ค.นี้

กสทช. เปิดให้ผู้ครอบครองโดรน ขึ้นทะเบียนโดรน 9 ม.ค.นี้ เป็นวันสุดท้าย หากพ้นกำหนดผู้ที่ครอบครองโดรนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน จะมีความผิดตามกฎหมาย สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงาน กสทช. สำนักงานการบินพลเรือน และสถานีตำรวจทั่วประเทศ

วันนี้ (5 ม.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันที่ 9 ม.ค.นี้ จะครบกำหนดระยะเวลา 90 วัน ที่ กสทช. ให้ผู้ครอบครองโดรน ขึ้นทะเบียนตามคำสั่ง กสทช. โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 14 แห่งพ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือป้องกันราชอาณาจักร


นายฐากร กล่าวต่อว่า สำหรับผู้มีโดรนไว้ในครอบครองหรือใช้งานที่ไม่มาขึ้นทะเบียน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งผู้ที่มีโดรนอยู่ในครอบครองหรือใช้งานสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงาน กสทช. ถ.พหลโยธิน รวมทั้งสำนักงาน กสทช. ภาค สำนักงานกสทช. เขตทั่วประเทศ หรือสถานีตำรวจทั่วประเทศ และที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนโดรนทั่วประเทศ พบว่า ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 2560-3 ม.ค. 2561 มียอดขึ้นทะเบียนโดรนรวมทั้งสิ้น 7,064 เครื่อง แยกเป็น ขึ้นทะเบียนที่สำนักงาน กสทช. 6,358 เครื่อง ขึ้นทะเบียนที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. 706 เครื่อง โดยยังไม่รวมการขึ้นทะเบียน ณ สถานีตำรวจทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการขึ้นทะเบียนเพื่อส่งมายังสำนักงาน กสทช.


นอกจากการขึ้นทะเบียนโดรนแล้วผู้ที่เป็นผู้บังคับโดรน จะต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งการขึ้นทะเบียนโดรน สามารถเทียบเคียงได้กับการขึ้นทะเบียนรถ ส่วนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้บังคับโดรนเทียบได้กับการทำใบขับขี่รถโดยผู้ที่ใช้โดรนแบบติดกล้องทุกกรณี และโดรนแบบไม่ติดกล้องที่มีน้ำหนัก 2 กิโลกรัมขึ้นไป ผู้บังคับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้บังคับโดรน โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 45 วัน 

 

กลับขึ้นด้านบน