ป.ป.ช.ยังไม่สรุปแก้ประกาศรับ "ของขวัญ" เกิน 3,000 บาท

ป.ป.ช.ยังไม่สรุปแก้ประกาศรับ "ของขวัญ" เกิน 3,000 บาท

ป.ป.ช.ยังไม่สรุปแก้ประกาศรับ "ของขวัญ" เกิน 3,000 บาท

รูปข่าว : ป.ป.ช.ยังไม่สรุปแก้ประกาศรับ "ของขวัญ" เกิน 3,000 บาท

เลขาธิการ ป.ป.ช ระบุยังต้องฟังเสียงรอบด้าน กรณีแก้ประกาศ ป.ป.ช.เรื่องกำหนดวงเงินห้ามรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดเกิน 3,000 บาท ขณะที่นายปานเทพ หนุนแก้ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน

วานนี้( 7 ม.ค.2561) นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระบุว่า ในอดีตคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดที่นายปานเทพ ทำหน้าที่อยู่ เคยหารือถึงข้อเสนอแก้ไขประกาศ ป.ป.ช. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 3,000 บาท

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและค่าครองชีพในปัจจุบัน เพราะประกาศฉบับนี้ใช้มามากกว่า 10 ปีแล้ว จึงอาจล้าสมัยไปบ้าง และมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เสนอให้แก้ไข ดังนั้นจึงมีเหตุผลหาก ป.ป.ช.จะปรับตัวให้เข้ากับความจริงของสังคม เพราะมูลค่าสิ่งของเกิน 3,000 บาทในปัจจุบัน ไม่ถือว่ามากหากเทียบกับค่าเงินในอดีต

แต่ก็ยอมรับว่าในปัจจุบันภายใต้ประกาศฉบับเดิม กรณีการรับทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท ผู้รับสามารถโอนสิ่งของนั้นให้เป็นของหน่วยงานได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย แต่บางกรณีผู้รับเองอาจไม่รู้ราคาที่แท้จริง จึงเกิดปัญหาขึ้นได้

ขณะที่นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช.ยืนยันว่า เรื่องนี้ยังไม่เคยมีการหารือในที่ คณะกรรมการป.ป.ช.ชุดนี้ แต่หลักการทำงาน ของป.ป.ช.หากจะมีการยกร่างกฎระเบียบ หรือประกาศใดจะต้องรับฟังความเห็นของหลายๆฝ่าย เพื่อให้เกิดความรอบคอบ รอบด้าน อีกทั้งเรื่องเกณฑ์การรับของมีค่า ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ดังนั้นการรับฟังความเห็นน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

แต่คงไม่ถึงขั้นต้องเปิดเวทีรับฟัง เพียงฟังเสียงสะท้อนจากสังคม ขณะนี้บางคนก็เห็นว่าตัวเลข 3,000 บาท มีมานานแล้วควรปรับปรุง แต่บางคน เห็นว่าการให้ประมาณนี้เป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมดีอยู่แล้ว ซึ่งส่วนตัวมองว่าเกณฑ์ที่มีอยู่เดิมก็ยังมีความเหมาะสมอยู่

กลับขึ้นด้านบน