สุ่มตรวจปลาส้ม-แหนม พบร้อยละ 20 ปนเปื้อนเชื้ออาหารเป็นพิษ

สุ่มตรวจปลาส้ม-แหนม พบร้อยละ 20 ปนเปื้อนเชื้ออาหารเป็นพิษ

สุ่มตรวจปลาส้ม-แหนม พบร้อยละ 20 ปนเปื้อนเชื้ออาหารเป็นพิษ

รูปข่าว : สุ่มตรวจปลาส้ม-แหนม พบร้อยละ 20 ปนเปื้อนเชื้ออาหารเป็นพิษ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 สุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน 442 ตัวอย่าง อาทิ ปลาส้ม ไส้กรอกอีสาน แหนม โดยร้อยละ 20 พบปัญหาการปนเปื้อนเชื้ออาหารเป็นพิษ

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า มอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่งทั่วประเทศ ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสู่มาตรฐาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-2560 ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 ได้แก่ จ.ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ จ.ร้อยเอ็ด เฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนที่ผลิตและจำหน่ายในพื้นที่

นอกจากนี้ยังมีการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน จำนวน 442 ตัวอย่าง อาทิ ปลาส้ม ไส้กรอกอีสาน แหนม น้ำปลาร้า ปลาหมัก หมูทุบ หมูหวาน ข้าวเกรียบ ชาสมุนไพร เป็นต้น มาทดสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ โดยพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 89 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.1 ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์แหนม ปลาส้ม และไส้กรอกอีกสาน โดยมีสาเหตุจากปัญหาการปนเปื้อนเชื้ออาหารเป็นพิษ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังระบุอีกว่า ผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนประเภทปลาส้ม ซึ่งเป็นอาหารหมักพื้นเมืองที่ผู้บริโภคนิยมซื้อเป็นของฝาก ยังพบปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์จากกระบวนการเตรียมวัตถุดิบและสุขลักษณะในกระบวนการผลิต ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารดิบและปรุงให้สุกเพื่อความปลอดภัย

 

กลับขึ้นด้านบน