พม.เปิดศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ 4 จุดแบบ One-Stop Service

พม.เปิดศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ 4 จุดแบบ One-Stop Service

พม.เปิดศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ 4 จุดแบบ One-Stop Service

รูปข่าว : พม.เปิดศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ 4 จุดแบบ One-Stop Service

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานครรวม 4 จุด ให้บริการแบบ One-Stop Service เพื่อให้ผู้พิการเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงมอบให้แก่ประชาชน

ศูนย์ผู้พิการกรุงเทพมหานคร จะเป็นศูนย์รวมการให้บริการและอำนวยความสะดวกแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ หรือ One-Stop Service สำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งช่วยส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และบริการของภาครัฐ ตลอดจนการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

 

โดยมีการจัดบริการด้านต่างๆ ให้แก่คนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย การออกบัตรประจำตัวคนพิการ, บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประกอบอาชีพ และบริการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการหรืออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

นอกจากนี้ยังมีการขยายจุดให้บริการของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 จุด โดยขอใช้พื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ และมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประกอบด้วย

1. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง) ใช้พื้นที่การเคหะแห่งชาติ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 1
2. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ใช้พื้นที่อาคารศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร
3. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (สายไหม) ใช้พื้นที่การเคหะแห่งชาติ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสายไหม
4. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (อ้อมน้อย) ใช้พื้นที่การเคหะแห่งชาติ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย 5

 

กลับขึ้นด้านบน