อนุมัติเปิด “บัตรสวัสดิการ” เฟส 2 เน้นช่วยรายบุคคล

อนุมัติเปิด “บัตรสวัสดิการ” เฟส 2 เน้นช่วยรายบุคคล

อนุมัติเปิด “บัตรสวัสดิการ” เฟส 2 เน้นช่วยรายบุคคล

รูปข่าว : อนุมัติเปิด “บัตรสวัสดิการ” เฟส 2 เน้นช่วยรายบุคคล

ที่ประชุม ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2 โดยเน้นการพัฒนาตัวเองภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด และการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบ

วันนี้ (10 ม.ค.2561) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2 ซึ่งรัฐบาลต้องการให้เกิดการพัฒนาตัวเองภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยมีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบ

จุดเด่นของมาตรการระยะที่ 2 จะวิเคราะห์ให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล พัฒนาคุณภาพชีวิตตามความจำเป็นใน 4 มิติ ประกอบด้วย มิติการมีงานทำ มิติการมีอาชีพ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และการเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน โดยคาดว่าจะสามารถเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างน้อย 4,700,000 คน

นอกจากนี้ ยังบูรณาการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผ่าน 2 มาตรการจูงใจได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้พัฒนาตัวเอง ด้วยการเข้าร่วมอบรมในโครงการต่างๆ กว่า 30 โครงการ 

โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี หากแสดงความประสงค์เข้ารับการอบรมจะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 200 บาทต่อเดือนต่อคน หากมีรายได้เกิน 30,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่ม 100 บาทต่อเดือนต่อคน

และมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อจูงใจภาคเอกชนโดยนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล จัดการฝึกทักษะฝีมือให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถหักเป็นรายจ่ายได้ 1.5 เท่าของรายจ่าย ที่นายจ้างได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้มีบัตร และรายจ่ายที่นายจ้างได้จ่ายเพื่อจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะในส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนลูกจ้างในบริษัท โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องยอมให้นายจ้างจ่ายเงินเดือนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบของรัฐ

 

 

กลับขึ้นด้านบน