"แป๊ะเจี๊ยะ" เหตุราคาอาหารสนามบินแพง

"แป๊ะเจี๊ยะ" เหตุราคาอาหารสนามบินแพง

"แป๊ะเจี๊ยะ" เหตุราคาอาหารสนามบินแพง

รูปข่าว : "แป๊ะเจี๊ยะ" เหตุราคาอาหารสนามบินแพง

กรณีราคาสินค้าในสนามบินสูงกว่าปกติและถูกร้องเรียนมานาน อาจมีสาเหตุมาจากร้านค้าในสนามบินต้องจ่ายค่าสิทธิในการประกอบกิจการเพิ่มเติมจากค่าเช่า โดยมีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายแป๊ะเจี๊ยะให้เอกชนเพื่อทำธุรกิจในสนามบินหรือไม่

นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีตรองประธานคณะกรรมมาธิการ ด้านกลไกการปราบปรามการทุจริต คณะกรรมาธิการวิสามัญป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ ยืนยันว่าได้รับหลักฐานสำคัญจากบริษัทท่าอากาศไทยจำกัด (มหาชน) คือ สัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทต่างๆ ในปี 2549 ของผู้เช่าสถานที่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ที่ปรากฎค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยเฉพาะค่าสิทธิประกอบกิจการตั้งแต่หลัก 1,000,000-100,000,0000 บาท ซึ่งสามารถตอบข้อสงสัยว่า ทำไมอาหารและเครื่องดื่มภายในสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง ถึงมีราคาสูงกว่าต่างประเทศหลายเท่าตัว

นายชาญชัย ระบุว่า ปัญหานี้เกิดจากการทุจริต โดยบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลไม่รักษากฎระเบียบตามสัญญญา จากตรวจสอบสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) พบว่า ผู้ประกอบการหลายราย ต้องจ่ายค่าสิทธิในการประกอบกิจการเพิ่ม บางประเภทจ่ายสูงถึง 100 ล้านบาท ส่วนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ต้องจ่ายค่าสิทธิถึง 25 ล้านบาท ทั้งที่ตามสัญญาโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ผู้ได้รับอนุญาตจะเรียกเก็บได้เฉพาะค่าเช่าพื้น เริ่มต้นตารางเมตรละ 300-700 บาท และจะเรียกเก็บส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าไม่เกินร้อยละ 20 โดยไม่สามารถเก็บค่า "สิทธิประกอบกิจาการ" เพิ่มจากผู้ประกอบการรายย่อยที่มาเช่าพื้นที่ต่อ

แม้ท่าอากาศยานไทย ยืนยันว่า ที่ผ่านมาควบคุมสินค้าและค่าบริการไม่ให้สูงเกินกว่าราคาในท้องตลาดประมาณร้อยละ 20-25 แต่นายชาญชัย ระบุว่า อาหารราคาถูกจะเป็นโซนร้านค้าสวัสดิการของพนักงานที่เปิดให้คนนอกเข้ามาใช้บริการได้ ส่วนโซนด้านในที่ผ่าน ตม.ไปแล้ว เมื่อเข้าไปในสนามบินจะมีราคาสูงมาก

นายชาญชัย ยังเรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการเด็ดขาด ตรวจสอบทั้งผู้บริหารท่าอากาศยานไทยและบริษัทเอกชน ว่าที่ผ่านมาบริหารกิจการโปร่งใสจริงหรือไม่

 

 

กลับขึ้นด้านบน