รมว.แรงงานสั่งเร่งพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว พบยังไม่ขึ้นทะเบียนอีก 8 แสนคน

รมว.แรงงานสั่งเร่งพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว พบยังไม่ขึ้นทะเบียนอีก 8 แสนคน

รมว.แรงงานสั่งเร่งพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว พบยังไม่ขึ้นทะเบียนอีก 8 แสนคน

รูปข่าว : รมว.แรงงานสั่งเร่งพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว พบยังไม่ขึ้นทะเบียนอีก 8 แสนคน

รมว.แรงงาน ย้ำนายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ไปพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ พบขณะนี้ยอดยังคงเหลือต้องพิสูจน์สัญชาติอีกกว่า 800,000 คน

วันนี้ (12 ม.ค.2561) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา โดยกัมพูชาเปิดพิสูจน์สัญชาติ 3 แห่งคือที่ 1. กรุงเทพมหานคร ที่ห้างอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ชั้น 4 เลขที่ 2539 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง 2. จังหวัดระยอง ที่ มายอง โอทอป เลขที่ 201 หมู่ 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา และ 3. จังหวัดสงขลา ที่ตลาดฟุกเทียน เลขที่ 99 หมู่ 3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ ส่วนแรงงานเมียนมาพิสูจน์สัญชาติได้ 10 แห่งคือ 1. ศูนย์ฯ จังหวัดสมุทรสาคร (แห่งที่ 1) ข้างโรงแรมนิวเฟรนด์ ต.ท่าจีน อ.เมือง 2. ศูนย์ฯ จังหวัดสมุทรสาคร (แห่งที่ 2) สถานีขนส่งจังหวัดสมุทรสาครเก่า ข้างตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน อ.เมือง 3. ศูนย์ฯ จังหวัดสมุทรปราการ (แห่งที่ 1) สำหรับกลุ่มบัตรสีชมพู เลขที่ 1467 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ 4. ศูนย์ฯ จังหวัดสมุทรปราการ (แห่งที่ 2) สำหรับกลุ่มผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง (ใบจับคู่) ที่ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ 5. ศูนย์ฯ จังหวัดเชียงราย เลขที่ 889/6-7 หมู่ 9 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 6. ศูนย์ฯ จังหวัดตาก เลขที่ 298 หมู่ 2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด 7. ศูนย์ฯ จังหวัดระนอง เลขที่ 89/150 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง 8. ศูนย์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 230 หมู่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ 9. ศูนย์ฯ จังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 135 หมู่ 2 ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ และ 10. ศูนย์ฯ จังหวัดสงขลา ตลาดฟุกเทียน เลขที่ 99 หมู่ 3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ และแรงงานลาวสำหรับกลุ่มบัตรสีชมพู พิสูจน์สัญชาติได้ที่ศูนย์การค้าไอที สแควร์ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวย้ำว่า ขอให้นายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ไปพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อีกทั้งหากมีผู้มาพิสูจน์สัญชาติเป็นจำนวนมาก อาจไม่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และหากไม่พิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จจะไม่สามารถทำงานอยู่ในประเทศไทยต่อไปได้ โดยขณะนี้มาพิสูจน์สัญชาติแล้วจำนวน 1,107,686 คน แบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา 896,067 คน สัญชาติกัมพูชา 190,459 คน สัญชาติลาว 21,160 คน ขณะที่ยอดยังคงเหลือต้องพิสูจน์สัญชาติอีกถึง 891,554 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 327,578 คน สัญชาติกัมพูชา 425,823 คน และสัญชาติลาว 138,153 คน

 

กลับขึ้นด้านบน