สถานการณ์มลพิษปี 60 แม่น้ำ-ทะเล-อากาศคุณภาพดี แต่ขยะเพิ่ม

สถานการณ์มลพิษปี 60 แม่น้ำ-ทะเล-อากาศคุณภาพดี แต่ขยะเพิ่ม

สถานการณ์มลพิษปี 60 แม่น้ำ-ทะเล-อากาศคุณภาพดี แต่ขยะเพิ่ม

รูปข่าว : สถานการณ์มลพิษปี 60 แม่น้ำ-ทะเล-อากาศคุณภาพดี แต่ขยะเพิ่ม

กรมควบคุมมลพิษ สรุปสถานการณ์มลพิษปี 2560 ชี้คุณภาพน้ำในแม่น้ำและน้ำทะเล มีแนวโน้มดีขึ้น ขณะที่คุณภาพอากาศยังมีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองในบางจังหวัด ส่วนขยะมูลฝอยเพิ่มปริมาณมากขึ้นและบางพื้นที่ยังขาดประสิทธิภาพในการจัดการขยะ จึงยังเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข

วันนี้ (12 ม.ค.2561) กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงรายงานสถานการณ์มลพิษประจำปี 2560 โดยนางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่าในปีที่ผ่านมา สถานการณ์มลพิษทางสิ่งแวดล้อมดีขึ้น สภาพปัญหาลดลง เมื่อเทียบกับปี 2559 ทั้งคุณภาพน้ำในแม่น้ำและคุณภาพน้ำทะเล เป็นที่น่าพอใจและยังคงเป็นแหล่งทำมาหากินให้กับชาวบ้านได้

คุณภาพน้ำแม่น้ำ-ทะเล ดีขึ้นในเกณฑ์พอใช้

ข้อมูลจากรายงานสถานการณ์มลพิษประจำปี 2560 ของกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก 59 แม่น้ำของประเทศ มีแนวโน้มดีขึ้น คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดี เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 86 จากเดิมร้อยละ 80 และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลดลงเหลือร้อยละ 14 จากเดิมร้อยละ 20 ซึ่งภาคใต้ มีแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดีกว่าภาคอื่น ขณะที่ภาคกลาง มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากกว่าภาคอื่น

 

ทั้งนี้ แหล่งน้ำที่มีคุณภาพดีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แม่น้ำตาปีตอนบน ลำตะคองตอนบน ลำชี สงคราม และสายบุรี ส่วนแหล่งน้ำที่มีคุณภาพเสื่อมโทรมสุด 5 อันดับ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง พังราดตอนบน ระยองตอนล่าง และแม่น้ำกวง

ขณะที่คุณภาพน้ำทะเล มีแนวโน้มดีขึ้นในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 96 จากเดิมร้อยละ 91 และเสื่อมโทรมลดลง โดยคุณภาพน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก อ่าวไทยฝั่งตะวันตก และชายฝั่งอันดามันอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนอ่าวไทยตอนใน คุณภาพพอใช้ ซึ่งการจัดการกิจกรรมต่างๆ บริเวณชายฝั่ง รวมถึงการป้องกันและลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดบนฝั่ง เป็นปัจจัยที่ส่งผลดีต่อคุณภาพน้ำทะเล

ลำปาง-สระบุรี ค่าฝุ่นละอองยังพุ่งสูง

สถานการณ์คุณภาพอากาศในปีที่ผ่านมานั้น พบว่าโดยรวมสถานการณ์ดีขึ้น แต่ยังมีปัญหาฝุ่นละอองในบางจังหวัด โดยภาคเหนือ พบค่าฝุ่นละอองสูงสุดที่ จ.ลำปาง วัดปริมาณได้ 237 ไมโครกรัมต่อลูกบากศ์เมตร สาเหตุจากปัญหาหมอกควันไฟป่า แต่ก็ถือว่าลดลงจากปี 2559

ส่วนในพื้นที่ภาคกลาง พบปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานมากที่สุดคือ ต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี วัดค่าได้สูงสุดอยู่ที่ 257 ไมโครกรัมต่อลูกบากศ์เมตร สาเหตุมาจากการทำเหมืองหิน โรงโม่ และโรงปูนในพื้นที่ โดยกรมควบคุมมลพิษจะเชิญผู้ประกอบการมาหารือและให้แสดงเจตนารมณ์ว่าจะร่วมแก้ไขปัญหาอย่างไร ในเดือน ก.พ.นี้

ขยะมูลฝอยเพิ่มปริมาณ การจัดการยังเป็นปัญหา

สำหรับสถานการณ์ขยะมูลฝอยในปี 2560 มีปริมาณขยะเกิดขึ้นทั่วประเทศ ประมาณ 27.40 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีปริมาณ 27.06 ล้านตัน เป็นผลจากการเพิ่มจำนวนประชากรและการขยายตัวของชุมชนเมือง แต่อย่างไรก็ตามมีการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องเพิ่มมากขึ้น และมีการนำขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเช่นกัน

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ยังเปิดเผยอีกว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าระดับเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร มีการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ประมาณ 23 แห่งจากกว่า 100 แห่ง ขณะเดียวกันก็มีอีกหลายเทศบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการขยะได้ จึงต้องเร่งดำเนินการและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คาดว่าในปี 2561 สถานการณ์มลพิษในประเทศไทยจะดีขึ้น ไม่เลวร้ายไปกว่าปีที่ผ่านมา

 

กลับขึ้นด้านบน