ผลสำรวจ "เด็กไทย" ภาระมาก-ใช้ความรู้ในห้องเรียนได้น้อย

ผลสำรวจ "เด็กไทย" ภาระมาก-ใช้ความรู้ในห้องเรียนได้น้อย

ผลสำรวจ "เด็กไทย" ภาระมาก-ใช้ความรู้ในห้องเรียนได้น้อย

รูปข่าว : ผลสำรวจ "เด็กไทย" ภาระมาก-ใช้ความรู้ในห้องเรียนได้น้อย

องค์กรด้านเด็ก เผยผลสำรวจความคิดเห็นเยาวชนมีต่อประเทศไทยปีที่ผ่านมา พบว่า เยาวชนสะท้อนว่าตัวเองมีภาระมาก แต่ใช้ประโยชน์จากความรู้ในห้องเรียนได้น้อย ขณะที่คะแนนประเมินผู้ใหญ่สอบตกเกือบทุกด้าน

วันนี้ (12 ม.ค.2561) องค์กรนิวกราวด์ เปิดเผยแบบสำรวจออนไลน์ "ความคิดเห็นที่เยาวชนไทยมีต่อประเทศไทย บาย 2017" ที่เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 3-31 ธ.ค.2560 โดยพบว่า การบ้านที่ต้องทำหลายวิชา หรือการร่วมกิจกรรมของโรงเรียนที่ไม่ได้คิด หรือสมัครใจทำเอง เป็นตัวอย่างความเห็นต่อภาระที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เยาวชนสูง เป็นอันดับ 1 ซึ่งสะท้อนว่าเยาวชนกลุ่มตัวอย่างกว่า 6,000 คน เห็นว่าตัวเองมีภาระมาก แต่กลับใช้ประโยชน์จากความรู้ในห้องเรียนได้น้อย และเป็นตัวของตัวเองน้อยที่สุดเมื่ออยู่กับผู้ใหญ่

ส่วนมุมมองเยาวชนที่มีต่อผู้ใหญ่ เช่น เปิดโอกาสรับฟัง หรือให้เยาวชนแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา ทำให้เชื่อว่าผู้ใหญ่ในสังคมจะทำให้มีชีวิตดี การจับผิด ขอโทษหรือแสดงความรู้สึกผิดต่อเยาวชน คะแนนอยู่ในระดับสอบตกทุกด้าน

สำหรับคำถามปลายเปิดในประเด็นของขวัญที่เยาวชนอยากได้จากผู้ใหญ่ พบว่าอันดับ 1 คือ การรับฟังความคิดเห็นและความเข้าใจ ร้อยละ 25, รองลงมา คือ เงิน ร้อยละ 11, ของขวัญ ร้อยละ 8, ต้องการให้ผู้ใหญ่ปรับปรุงตัวเอง ร้อยละ 7 และปรับปรุงระบบการศึกษา ร้อยละ 7

ทั้งนี้ ความคิดเห็นของเยาวชนจากการตอบแบบสำรวจออนไลน์ทั้งหมด จะถูกนำไปวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อต่อยอดเป็นนโยบายของเยาวชน และนำเสนอต่อองค์การและหน่วยงานที่ดูแลเด็กและเยาวชนต่อไป

 

 

กลับขึ้นด้านบน