นักวิชาการห่วงเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ถึง "คนจนตัวจริง"

นักวิชาการห่วงเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ถึง "คนจนตัวจริง"

นักวิชาการห่วงเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ถึง "คนจนตัวจริง"

รูปข่าว : นักวิชาการห่วงเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ถึง "คนจนตัวจริง"

นักวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอบคอบในการจ่ายเงินให้ผู้มีรายได้น้อยตัวจริงได้รับบัตร ป้องกันงบประมาณรั่วไหล

จากกรณีที่รัฐบาลจะเพิ่มเงินในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 อีก 100-200 บาท ผศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า จะส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น แต่ขอให้รัฐบาลคัดกรองผู้มีรายได้น้อยตัวจริง เนื่องจากที่ผ่านมามีช่องโหว่ ทำให้งบประมาณรั่วไหลไปสู่ผู้มีรายได้

ขณะที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า การเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้อีก 100-200 บาท เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยมีอาชีพ โดยจะต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในการสร้างรายได้ จึงจะได้รับเงินในส่วนนี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของรายได้ในอนาคต

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะเร่งติดตั้งเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องอีดีซี) อีก 20,000 เครื่อง จากเดิมที่มีอยู่ประมาณ 20,000 เครื่อง เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานทั่วประเทศ ส่วนโครงการบัตรสวัสดิการเฟสแรก มีการประเมินจากผู้ใช้บัตรว่า ร้อยละ 90 พอใจกับโครงการนี้

สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการระยะที่ 2 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการ เดิมผู้มีรายได้เกินปีละ 30,000 บาท ได้รับเดือนละ 200 บาท จะได้เพิ่มอีก 100 บาท และผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าปีละ 30,000 บาท ที่ได้ 300 บาท จะเพิ่มอีก 200 บาท โดยมีผลในเดือนมีนาคมนี้

 

 

กลับขึ้นด้านบน